رد کردن تا محتوای اصلی

فعالیت ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور فرهنگی > مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی > فعالیت ها > برنامه هفتگی  

 

 

برنامه هفتگي استفاده از اماكن ورزشي نيمسال جاری

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

 

 برنامه هفتگي

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
مواردی برای نمایش در این نما از "" وجود ندارند.WeeklyProgramبرای ایجاد یک مورد جدید، بر روی «مورد جدید» در زیر کلیک نمایید.