رد کردن تا محتوای اصلی

امکانات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور فرهنگی > مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی > امکانات > انجمن‌های علمی  

 

انجمن های علمی دانشجویی

 مدیریت امور فرهنگی  در راستای مشارکت پذیری دانشجویان در امر برنامه ریزی، اجرا و تصمیم گیری در فعالیت های مربوط به خودشان امکان ایجاد انجمن های علمی را در تمام رشته ها فراهم آورده است.

این انجمن ها زیر نظر "شورای فرهنگی" و ". . ."  فعالیت می نمایند. از انجمن های موجود می توان به انجمن های زیر اشاره کرد:

شایان ذکر است تمامی انجمنهای مذکور دارای اساسنامه می باشند.

 سیاهه انجمن ها

ویرایش
مواردی برای نمایش در این نما از "" وجود ندارند.Anjomanبرای ایجاد یک مورد جدید، بر روی «مورد جدید» در زیر کلیک نمایید.