رد کردن تا محتوای اصلی

امکانات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > معاونت‌ها > معاونت فرهنگی و اجتماعی > مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی > امکانات > انجمن اسلامی دانشجویان  

 

انجمن اسلامی دانشجویان اولین و با سابقه ترین تشکل دانشجویی در سراسر دانشگاه های سراسر کشور است. انجمن اسلامی دانشجویان برای اولین بار در سال 1320 توسط مرحوم مهندس بازرگان در دانشگاه تهران تشکیل شد. این انجمن بیش از انقلاب بیشتر سعی در پاسخگویی به مسائل تئوریک داشت که توسط طرفداران کمونیسم علیه اسلام در ایران مطرح می شد. بعد از مدتی با تأثیر گرفتن از اندیشه های ارزشمند دکتر علی شریعتی، اسلام را به اسلحه ای برای مبارزه با رژیم شاه تبدیل کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این به عنوان محل نیروهای اسلام گرا برای مبارزه با گروه های مارکسیستی  و منافقین در دانشگاه ها تبدیل شد.  
   از دیگر مشخصات انجمن اسلامی در این دوره آرمان گرایی و بیگانه ستیزی بود. اصلی ترین و مهمترین کارکردهای انجمن اسلامی دانشجویان  نقد قدرت، آگاهی بخشی سیاسی، طرح افکار و عقاید مختلف جریان های سیاسی و فرهنگی کشور بوده است.

 بعد از تشکیل مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور به دانشکده صنعت آب و برق در سال 1370 و شکل گیری جو دانشجویی جمعی از دانشجویان فرهیخته و فعال نیاز به تشکلی جامع که توانایی پیگیری مطالبات سیاسی و فرهنگی دانشجویان را داشته باشد احساس نمودند و سرانجام با تلاش و پیگیری آن عزیزان، این تشکل به عنوان اولین تشکل دانشجویی دانشکده شروع به کار کرد.


انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق

بعد از تبدیل مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور به دانشگاه صنعت آب  برق و شکل گیری فضای دانشجویی، جمعی از دانشجویان فرهیخته و فعال، به وجود تشکلی جامع که توانایی برگزاری برنامه های سیاسی، فرهنگی و مذهبی را داشته باشد احساس نیاز نمودند و سرانجام با تلاش و پیگیری آن عزیزان، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق در سال 1371 شروع به فعالیت نمود.
بالاترین مرجع تصمیم گیری در انجمن اسلامی شورای مرکزی 7 نفره – که با رای مستقیم اعضای انجمن اسلامی انتخاب می شوند – می باشد که متشکل از دبیر و مسئولین واحدهای سیاسی، فرهنگی، مناسبتهای مذهبی، روابط عمومی و تبلیغات، مالی و تدارکات و تشکیلات می باشد.