رد کردن تا محتوای اصلی

امکانات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > معاونت‌ها > معاونت فرهنگی و اجتماعی > مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی > امکانات > انجمن علمی دانشجویان مکانیک  

 

انجمن علمی دانشجویان مکانیک، تشکّلی است علمی- دانشجویی، به این معنی که تمام امور آن، از برگزاری انتخابات تا اداره و اجرای امور، توسط دانشجویان رشته مهندسی مکانیک انجام می گیرد. مهمترین وظیفه این تشکّل که از سال 1378 تا کنون در حال فعّالیّت است، انجام فعّالیّت های علمی تکمیلی و سعی در رشد و ارتقای علمی و عملی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک است.  

فعّالیّت های انجمن در این راستا را می توان به چهار دسته مهم تقسیم نمود:

 • برگزاری بازدیدهای علمی از مراکز صنعتی، به ویژه نیروگاه ها.
 • برگزاری نشست های علمی با موضوعات مختلف.
 • برگزاری دوره های آموزش نرم افزارهای متداول و پر کاربرد در صنعت.
 • چاپ و انتشار نشریه علمی- تخصّصی توان.

انجمن علمی دانشجویان مکانیک، دارای سه شورا می باشد که عبارتند از شورای مرکزی، شورای عالی برنامه ریزی و شورای بازرسی و نظارت. وظایف هر یک از این شوراهای سه گانه در اساسنامه این انجمن (که در دوره های قبلی این انجمن و با رأی گیری از تمامی اعضا به تصویب رسیده است ) شرح داده شده است. اعضای این شوراها، هر سال با برگزاری انتخابات تعیین می شوند و پس از معرّفی به دانشجویان و اساتید فعّالیّت های خود را آغاز می نمایند.

از فعّالیّت های این انجمن در سال گذشته می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • برگزاری نشست علمی با موضوع انرژی هسته ای و نیروگاه بوشهر.
 • برگزاری نشست علمی با موضوع تعادل فازها و ترمودینامیک با حضور دکتر رودکی.
 • بازدید از نمایشگاه ساخت و تولید
 • برگزاری بازدید علمی از نیروگاه آبی لوارک.
 • اقدام به برگزاری دوره آموزشی نرم افزارهای Piping ، PDMS و CATIA .
 • بازدید از شرکت توربین سازی توگا
 • شرکت در اولین جشنواره ملی حرکت و کسب عنوان دوم در این جشنواره

دفتر مرکزی انجمن علمی دانشجویان مکانیک در طبقه دوّم ساختمان شهید چمران واقع شده است و هر روز پذیرای مشتاقان فعّالیت های علمی و گروهی است.