رد کردن تا محتوای اصلی

امکانات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > معاونت‌ها > معاونت فرهنگی و اجتماعی > مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی > امکانات > کانون هلال احمر  

 

این کانون در نیم سال دوم تحصیلی 86-85 توسط جمعی از دانشجویان علاقمند و با هدف حصول اهداف زیر تشکیل گردید: 

الف) جذب و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه

ب) تقویت حس مشارکت جویی و نیکوکاری بین جوانان دانشجو و کمک به وفاق و همدلی بین قشر دانشگاهی با اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار نیازمند و آسیب دیده

ج) همکاری در امر گفتگوی تمدنها و فرهنگ ها

د) توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم سازیها، تصمیم گیریها و فعالیتهای مربوط به سازمان

ه) کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای الهی و انسانی

و) بستر سازی مناسب در جهت تداوم و استمرار همکاری دانشجویان با هلال احمر پس از فراغت از تحصیلی

ز) کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی

ح) همکاری داوطلبانه در فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان و نیز برنامه های خدمات بهداشتی و درمانی برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

ط) همکاری با نهاد های مختلف دانشگاه در زمینه آسیب شناسی اجتماعی دانشجویان و ارائه راهکار به منظور رفع آسیب های اجتماعی برگزاری سه دوره کلاس امداد و نجات ویژه کارکنان و دانشجویان از برنامه های انجام شده این کانون در ترم گذشته می باشد.