رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور فرهنگی > مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی > درباره  

 

 

آشنایی با معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

بسمه تعالی

مقدمه :

فرهنگ : اخلاق ( خلق و خو ) ، سنت ها ، باورها و حتی خرافات ، ارزش ها و چگونگی رفتاراکثریت جامعه در مواضع مختلف زندگی .

عوامل ایجاد : پیشینه تاریخی ، موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی ، دارایی ها و سرمایه های مادی و معنوی هر ملت .

کار فرهنگی :  هر فعالیتی که منجر به اصلاح ، رشد و تثبیت فرهنگ گردد یعنی معرفی روش های بهتر برای هر یک از مواضع زندگی فردی و جمعی و ترویج و نهادینه نمودن این روش ها از طریق تبلیغ ، آموزش ، تشویق و فراهم نمودن بستر ها و زیرساخت های لازم برای اجایی نمودن این روش ها  .

 

سوابق امور فرهنگی در دانشگاه

 

از ابتدای فعالیت این مجموعه آموزشی در سال 1362 با عنوان "مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور" در ستاد "سازندگی و آموزش " وزارت نیرو ، درشعار بنیادی آن بر اساس آیه شریفه "و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه" تزکیه  بر تعلیم  تقدم داشت و بر آموزش های مستقیم و فعالیت های فرهنگی تاکید بسیاری می شد و سعی مسئولین در افزایش این فعالیت ها از ابعاد کمی وکیفی بود .

 

هدف

آشنایی دانشگاهیان با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی ، تلاش برای حفظ و افزایش کمی و کیفی و  ترویج دستاوردهای فرهنگی گذشتگان در زمینه های علمی ، اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی .

 

عناوین فعالیت ها

 

-               اعتماد سازی و جلب مشارکت همگانی .

-              تبیین و ترویج اهداف و مصادیق فعالیت های فرهنگی .

-              آماده سازی ساز و کار و بستر فعالیت های فرهنگی .

-              توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی دانشجویی .

-              راه اندازی و غنی بخشی به فعالیت های فرهنگی کارکنان و اساتید .

-               شناخت و مقابله علمی با تهاجم یا شبیخون فرهنگی .

-               توسعه جلسات سیاست گذاری و نظارتی و برنامه ریزی فرهنگی با نظم و محتوای بیشتر .

-               توسعه جلسات مستمر  با دانشجویان ، تشکل ها ، کانون ها ، انجمن های علمی  ، اساتید و کارکنان .

-               برنامه ریزی وارائه آموزش های فرهنگی به روش های مناسب مانند کارگاه ، نمایشگاه ، اردو و امثالهم .

-              رصد ، نظارت و ارزیابی امور فرهنگی با تعریف شاخص های مناسب و بر اساس آمار و اطلاعات بروز .

-              راه اندازی ، هدف گذاری ، برنامه ریزی ، تحلیل نتایج و حمایت مناسب از بحث مشاوره در ابعاد مختلف .

-              توسعه و افزایش کیفیت کرسی های آزاد اندیشی و جلسات شورای تعامل و تبادل نظر با دانشجویان .

-             اطلاع رسانی بموقع و همگانی ضوابط و مقررات و برنامه ها .

-             ترویج قانون مداری و تبعیت از ضوابط و مقررات .

-             راه اندازی اتاق های فکر ، اداره و جمع آوری و تحلیل نتایج  .

-             توجه ویژه به خوابگاه های دختران و پسران ( اتاق فرهنگ )  .

-              ارتباط بیشتر با سایر دانشگاه ها  و بهره مندی از تجربیات ایشان .