رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور فرهنگی > مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی > درباره > آشنایی با کارکنان  

 

 

کارکنان مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) به کار برنامه ریزی امور فرهنگی واجتماعی در دانشگاه اشتغال دارند. لیست اسامی و مشخصات آنها به قرار زیر است:

 آشنایی با یکی از همکاران

باغستانی، حمیدرضا

» آشنايي بيشتر ...

 سیاهه کارکنان

نام خانوادگی:   نام:   

موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد.