رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > معاونت‌ها > معاونت فرهنگی و اجتماعی > مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی > درباره > آشنایی با کارکنان  

 

 

کارکنان مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) به کار برنامه ریزی امور فرهنگی واجتماعی در دانشگاه اشتغال دارند. لیست اسامی و مشخصات آنها به قرار زیر است:

 آشنایی با یکی از همکاران

فروزان، مریم

» آشنايي بيشتر ...

 سیاهه کارکنان


Data Source Error: A field or property with the name 'Attachments' was not found on the selected data source.