رد کردن تا محتوای اصلی

امور تربیت بدنی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور دانشجویی > امور تربیت بدنی  

خانه 

 

آشنایی با مرکز تربیت بدنی
مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در "حوزه معاونت دانشجویی" دانشگاه قرار داشته و برنامه ریزی، جهت دهی و توسعه ورزش دانشجویان دانشگاه  را عهده دار می باشد. این وظیفه هر چند معنای عامی دارد ، اما می توان به صورت تفصیلی فعالیت های این اداره را چنین برشمرد:

  • فراهم آوردن امکان ورزش دانشجویان در اوقات فراغت
  • امکان شرکت در کلاس های آموزشی رشته های مختلف (با حضور مربی)
  • تشکیل تیم های ورزشی رشته های مختلف و اعزام به مسابقات
  • تشکیل و تجهیز تیم های ورزشی
  • رسیدگی به امور فضاهای ورزشی در اختیار مرکز
  • برنامه ریزی فعالیت های ورزشی
  • برپایی کلاس های مربیگری، داوری و کارگاه های ورزشی در رشته های مختلف

نظر به اینکه متولی ورزش کارکنان دانشگاه، مرکز تربیت بدنی می باشد تمامی خدمات فوق الذکر بجز بند 2 به کارکنان دانشگاه نیز ارائه می گردد.