رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت دانشجویی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > معاونت‌ها > معاونت دانشجویی > ارتباط با ما  

 
 

ارتباط با ما

 

آدرس : ساختمان شهید چمران (معاونت دانشجویی) ، طبقه دوم، اتاق 12

 

تلفن : 73932156