رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت امور دانشجویی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور دانشجویی > p4  

 
 

 کارگاه ها ی آموزشی

 بخش قابل ملاحظه ای از خدمات مشاوره ای مرکز در قالب  کارگاه های آموزشی ارائه می شود. هدف از تشکیل این کارگاه ها کسب دانش و مهارت از طریق فعالیت های گروهی  در زمینه های مختلف، از جمله مدیریت استرس، مهارت حل مسئله و جرات ورزی و. است. از ویژگیهای عمده کارگاه ها این است که شما می توانید در محيطي امن نظرات خود را ابراز كنيد و در عين حال از نظرات افراد ديگر گروه نيز در آن زمينه خاص مطلع شويد.

 شرکت در کارگاه ها ی آموزشی، مستلزم رعایت و تعهد به  موارد زیر است:

1 ـ راز داری در داخل و خارج گروه

2 ـ داشتن رفتار محترمانه و احترام گذاشتن به نظرات تک تک اعضاء گروه

3 ـ خودداری از پرخاش کلامی و فیزیکی

4 ـ تعهد به شرکت در تمام جلسات، واطلاع قبلی در صورتی که شرکت در جلسه بعدی برای شما مقدور نیست

در اینجا فهرست کارگاه آموزشی برگزار شده به شرح زیر می باشد:

 

مکان

زمان

تاریخ

عنوان کارگاه

آمفی تئاتر دانشگاه

30/11 الی 2

1392/2/10

عشق ،وابستگی سالم و وابستگی ناسالم

اطاق 101 8 الی 17 1391/3/4 آموزش پیش از ازدواج
اطاق 101 8 الی 17 1391/2/20 آموزش پیش از ازدواج