رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت امور دانشجویی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور دانشجویی > ارتباط با ما  

 

معاونت دانشجویی

            نشانی: تهران، حکیمیه تهرانپارس، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
مسیر دسترسی1: بزرگراه شهید زین الدین (شرق)،خروجی حکیمیه،بلوار شهید عباسپور
مسیر دسترسی2: بزرگراه شهید بابائی (شرق)،خروجی حکیمیه،بلوار شهید عباسپور
   تلفن:  73932161 (021)     _   73932150  (021)
              نمابر:  77311447 (021)
            صندوق پستی:  1719 - 16765
 

پرسش، و پیام خود را از طريق بخش ارتباط با ما ، ارسال نمائید تا در اولين فرصت به آن رسيدگي شود .