رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت مالی و منابع انسانی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > معاونت‌ها > معاونت مالی و منابع انسانی  

خانه 

ase.sbu.ac.ir > پارسی > معاونت‌ها > معاونت مالی و منابع انسانی
 

 

پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور با بیش از چهل سال سابقه، به رشد و توسعه مناسبی در حوزه های "آموزش ، پژوهش و فناوری" نایل گردیده است. "توجه ویژه به آموزش و تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز صنعت"، یکی از خصوصیات بارز فعالیتهای اين پرديس می‌باشد. در حال حاضر معاونت مالی ومنابع انسانی به عنوان پشتیبان فعالیتهای جاری پرديس، دارای مجموعه های زیر است:

معاون مالی و منابع انسانی - رضا قادري 

 

 تازه ها

No items found.