رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور پشتیبانی و مالی > اداره تدارکات > درباره  

 

 

آشنایی با اداره تدارکات


 اداره تدارکات دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در "حوزه معاونت مالی و منابع انسانی" دانشگاه قرار داشته و برنامه ریزی، جهت دهی و توسعه امورتدارکاتی دانشگاه  را عهده دار می باشد. این وظیفه هر چند معنای عامی دارد ، اما می توان به صورت تفصیلی فعالیت های این اداره را چنین برشمرد:
  •  

محمدرضا شعبانی ازدینی - مدیر اداره تدارکات دانشگاه