رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور پشتیبانی و مالی > اداره تدارکات > درباره > ساختار سازمانی  

 
  • رئیس اداره تدارکات
  • کارشناس اداره تدارکات
  • کارپرداز
  • کارپرداز
  • انباردار