رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور پشتیبانی و مالی > اداره تدارکات > درباره > پیام مدیریت  

 
تصویر مقابل از یکی از روزنامه های حدود 40-50 سال پیش است، آیا هیچگاه تصور می کردید که اجناس ژاپنی زمانی نزد مردم این گونه ارزیابی می گردید؟

خرید هر کالای ایرانی، هرچند با کیفیت پائین تر ایجاد شغل برای آیندگان (فرزندان مان) و پیشرفت کشور و در نتیجه ارتقاء کیفیت اجناس ایرانی خواهد بود.

این موضوع در صورت انتقال پیشنهادات و انتقادات سازنده به تولید کنندگان به وجود خواهد آمد.

بنابراین دست به دست هم دهیم به مهر،میهن خویش را کنیم آباد.

                                                                                   موفق باشید -محمد رضا شعبانی ازدینی

 

فردی، رسول
رییس اداره تدارکات

ایمیل:

» آشنايي بيشتر ...