رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور پشتیبانی و مالی > مدیریت طرح های عمرانی > درباره > مدیریت كنوني و پیشین  

 
رییس اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

» جزييات بيشتر. . .

 مديران پيشين