رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت پژوهشی و فناوری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری  

 

 

معرفی واحدهای تخصصی

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

 

 واحدهای تخصصی دانشگاه

ویرایش
 آموزش از راه دور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 اصلاح و توسعه تاسيسات آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
بدليانس قلي كندي، گاگيك
 الكترونيك قدرت و محركه‌هاي الكتريكي سرعت متغيردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 انرژي‌هاي نودانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 ايمني برقدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 بازار برقدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 بازبيني و كنترل نتايج پروژه‌هاي سيستم‌هاي قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 برنامه‌ريزي مديريتي دانشکده مدیریت و اقتصاد
 پردازشگرها و سخت افزارهاي صنعتي و مخابراتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 تأسيسات آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
فاضلي، مجتبي
 تأسيسات مكانيكي صنعت آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
بدليانس قلي كندي، گاگيك
 تحليل خرابي دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
موسوی ترشیزی، سید ابراهیم
 تخمين عمر باقيمانده قطعات نيروگاهي دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 ترانسفورماتوردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 تعميرات پيش‌گيرانه دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
نیکجو، عبدالحسین
 تكنولوژي‌هاي پيشرفته در مهندسي آب‌ و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
مطيعي، همايون
 توسعه نرم افزارهاي صنعتيدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 توليد همزمان برق و گرمادانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
عامری، محمد
 حسگرها در سيستم‌هاي اندازه‌گيري و كنترلدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 حفاظت، كنترل و نظارت شبكه‌هاي قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1 - 20 بعدی