رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت پژوهشی و فناوری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری  

 

 

پژوهشگران برگزيده

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

 

 پژوهشگران برگزيده دانشکده ها

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
تصویرفیلتر
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‎(3)
 دکتر احمد رضا محبوبیمهندسي خاك و پيسوم
mahbobi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 دکتر نعمت حسنیمهندسي زلزلهممتاز
دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 مهندس سید احمد موسویشيمي نيروگاه، خوردگي نيروگاهممتاز
seyyedahmadmousavi@yahoo.comدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ‎(6)
 دكتر حسين تركمنماشينهاي الكتريكي و درايو- الكترونيك قدرت- انرژيهاي نو-خودروهاي برقي و هيبريدي-تستهاي عايقي-شبكه‌هاي هوشمندبرتر
1,393
Torkaman@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر علیرضا یزدی زادهشناسائي سيستمهاي غيرخطي صنعتي، كنترل تطبيقي، كاربرد شبكه هاي عصبي، بهينه سازي مصرف انرژي در سيستمهاي صنعتي، مدلسازي و كنترل سيستمهاي توليد انرژيهاي تجديدپذير (آبي، بادي، پيل سوختي)، توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارتاول
alireza@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر مجتبی خدر زادهحفاظت و كنترل سيستمهاي قدرت، مطالعات ديناميكي و حالات گذرا در سيستمهاي قدرت،كاربرد فن آوريهاي پيشرفته در سيستمهاي قدرت، كاربرد هوش مصنوعي در سيستمهاي قدرت ، كاربرد ادوات FACTS در سيستمهاي قدرت، ريز شبكه ها و شبكه هاي هوشمند برتر
KhederZadeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر مجتبی خدرزادهحفاظت و كنترل سيستمهاي قدرت، مطالعات ديناميكي و حالات گذرا در سيستمهاي قدرت،كاربرد فن آوريهاي پيشرفته در سيستمهاي قدرت، كاربرد هوش مصنوعي در سيستمهاي قدرت ، كاربرد ادوات FACTS در سيستمهاي قدرت، ريز شبكه ها و شبكه هاي هوشمند اول
KhederZadeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر محمد رضا آقا محمدیشناسائي، كنترل و بهبود پايداري و امنيت ديناميكي سيستمهاي قدرت،شناسائي، كنترل و بهبود پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت، رو شهاي جلوگيري و كنترل پديده هاي خاموشي در سيستمهاي قدرت،كاربرد شبكه هاي عصبي و هوشمند در سيستمهاي قدرتممتاز
AghaMohammadi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر محمد رضا مشکوه الدینیاول
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ‎(5)
 دکتر امیر فرهاد نجفیرتوربوماشينهای آبي، مکانیک سیالات، جريانهاي دو فازي، CFDجایزه بوتان
afnajafi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دکتر سید ابراهیم موسویتخمين عمر و تحليل خرابي اجزاء نيروگاه، ياتاقان و روغنكاري، تعميرات بويلرهادوم
emoussavi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دکتر محمد عامریتولید همزمان گرما وبرق CHP، مبدلهاي حرارتي، ترمودینامیک نیروگاه و بویلرهای بازیاب, انرژیهای نو, بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی, لیزر داپلر آنانومتری, انتقال حرارت, سیستمهای بازیافت انرژی, بهبود وآنالیز اگزرژی سیستمهای انرژیبرتر
Ameri_m@yahoo.comدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دکتر محمد عامریتولید همزمان گرما وبرق CHP، مبدلهاي حرارتي، ترمودینامیک نیروگاه و بویلرهای بازیاب, انرژیهای نو, بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی, لیزر داپلر آنانومتری, انتقال حرارت, سیستمهای بازیافت انرژی, بهبود وآنالیز اگزرژی سیستمهای انرژیاول
Ameri_m@yahoo.comدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دکترخسرو رحمانیمتالورژی، علم مواد، خوردگی در نیروگاهدوم
khrahmani@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی