رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت پژوهشی و فناوری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری  

 
معاون پژوهشي و فناوري
منتظری، محسن

 


ایمیل:Montazeri@pwut.ac.ir

» آشنایی بیشتر..

 معاون های پیشین

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 معاون پژوهشي و فناوريلطیف شبگاهی، غلامرضا01/06/138723/06/1389G.Latif@pwut.ac.ir
 معاون پژوهشي و فناوريعطاري، جلال01/06/138501/06/1387attari@pwut.ac.ir
 معاون پژوهشيسالم نیا، احمد01/06/138301/06/1385salemnia@pwut.ac.ir
 معاون پژوهشيجوادی، حمید01/06/138101/06/1383Javadi@pwut.ac.ir و javadih@yahoo.com
 معاون پژوهشيمنتظری، محسن01/06/137901/06/1381Montazeri@pwut.ac.ir