رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت پژوهشی و فناوری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری  

 

دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) با بیش از چهل سال سابقه، به رشد و توسعه مناسبی در حوزه "پژوهش و فناوری" نایل گردیده است. "توجه ویژه به تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز صنعت"، یکی از خصوصیات بارز فعالیتهای پژوهشی و فناوري این دانشگاه می‌باشد.
در حال حاضر حوزه ستادی معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه صنعت آب و برق بعنوان واحد سیاستگذاری و مدیریت فعالیتهای پژوهشی و فناوري مشتمل بر سه واحد "دفتر امور پژوهشی و خدمات مهندسي"، "كتابخانه مركزي و مركز اطلاع‌رساني" و همچنین "دفتر فناوری اطلاعات" می‌باشد. فعالیتهای پژوهشی و فناوری این دانشگاه توسط واحدهای تخصصی دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی موجود انجام می‌شود که این واحدها با هدف نهادینه نمودن امور پژوهش و فناوری در دانشگاه تأسیس گردیده‌اند.

برنامه ها و اهداف

 •  ارتقای سیستم مستندسازی نتایج پروژ‌ه‌های پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای
 •  برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی در دانشگاه و کمک به برگزاری آنها در دانشکده‌ها متناسب با نیازهای صنعت آب و برق
 •  تقویت زیرساختها، ایجاد واحدهای مناسب برای انجام پروژه‌های پژوهشی، فناوری و خدمات مهندسی
 •  ارتقای کیفی و افزایش کمی فعالیتهای پژوهشی و فناوری
 •  افزایش تعداد مقالات ارائه شده در مجلات پژوهشی و همایش‌های علمی
 •  برنامه‌ریزی و استفاده از توانمندیهای فنی و تخصصی اعضای هیأت علمی در پشتیبانی علمی پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی
 •  ایجاد ارتباط منطقی بین فعالیت‌های پژوهشی و صنعتی
 •  ارائه خدمات مشاوره به مدیران دستگاههای اجرایی
 •  انجام پروژه‌های فناوری و خدمات مهندسی با سفارش صنعت
 •  بخش فراهم آوری و گردآوری منابع (مجموعه‌سازی)
 •  بخش اطلاع‌رسانی کتب الکترونیکی
 •  انتشارات 
 •  دریافت سرویس اینترنت برای دانشگاه و پشتیبانی آن
 •  ارائه (توزیع) سرویس اینترنت در دانشگاه
 •  ارائه انواع خدمات اطلاع‌رسانی از طریق اینترنت و اینترانت و پشتیبانی آنها
 •  پشتیبانی و توسعه نرم‌افزار نظام جامع مکانیزه (طرح نجم)