رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت پژوهشی و فناوری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری  

 

به بخش معرفی شورای پژوهش دانشگاه خوش آمدید.

این شورا به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی، پیشنهاد آن به شورای دانشگاه، کمک به امور اجرایی حوزه معاونت پژوهشی و فناوري و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه فعالیتهای پژوهشی و فناوري دانشگاه فعاليت مي‌كند.

معاون پژوهشی و فناوری - دکتر محسن منتظری

 اعضای کنونی شورا

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
شرحفیلتر
بسط/تجمیع عنوان سمت : دبیر شورای پژوهش ‎(1)
 دبیر شورای پژوهشرفیعی، منصورm_rafii@pwut.ac.ir02/06/1390
مدير دفتر امور پژوهشي و خدمات مهندسي
بسط/تجمیع عنوان سمت : رییس شورای پژوهش ‎(1)
 رییس شورای پژوهشمنتظری، محسنMontazeri@pwut.ac.ir23/05/1390
معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه
بسط/تجمیع عنوان سمت : عضو شورای پژوهش ‎(4)
 عضو شورای پژوهشحقانی، محمودhaghani@pwut.ac.ir15/06/1390
نماينده دانشكده مديريت و اقتصاد
 عضو شورای پژوهش مهديزاده كفاش، مهديmehdizadehk@pwut.ac.ir15/06/1390
نماينده دانشكده مكانيك و انرژي
 عضو شورای پژوهشجوادی، حمیدJavadi@pwut.ac.ir و javadih@yahoo.com 15/06/1390
نماينده دانشكده برق و كامپيوتر
 عضو شورای پژوهشمهدويان، عباس14/06/1390
معاون پژوهشي و خدمات مهندسي دانشكده

 اعضای پیشین

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
شرحفیلتر
بسط/تجمیع عنوان سمت : دبیر شورای پژوهش ‎(1)
 دبیر شورای پژوهشقريشي نجف آبادي، سيد حسين ghoreishi@pwut.ac.ir
01/07/138623/06/1389
بسط/تجمیع عنوان سمت : رییس شورای پژوهش ‎(1)
 رییس شورای پژوهشلطیف شبگاهی، غلامرضاG.Latif@pwut.ac.ir
معاون پيشين پژوهشی و فناوري
23/05/138623/05/1389
بسط/تجمیع عنوان سمت : عضو شوراي پژوهش ‎(1)
 عضو شوراي پژوهشرحمانی، خسروkhrahmani@pwut.ac.ir
01/07/138723/06/1389