رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت پژوهشی و فناوری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری  

 

 

همایش های علمی

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

 

 همایش های علمی دانشکده ها

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع نام دانشکده‏(7)
بسط/تجمیع وضعیت برگزاریبرگزار شده ‏(7)
 
پنجمين سمينار ماهانه پژوهش محور تحت عنوان كنكاشي در شكل گيري استاندارد ISO 9000 - 2008 استفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
سالن شهيد رنجبران
 
ششمين سمينار ماهانه پژوهش محور تحت عنوان "روش های خنک کاری هوای ورودی به توربين گاز و ارائه نتايج تست و ارزيابي طرحهاي اجرا شده در كشور استفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 سالن شماره 2 شهيد رنجبران (سالن خوارزمي)
 
هشتمين سمينار ماهانه پژوهش محور با عنوان "اقدامات اضطراري در سدها استفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
سالن شماره 2 شهيد رنجبران (سالن خوارزمي)
 
هفتمين سمينار ماهانه پژوهش محور تحت عنوان "مديريت دانش" استفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
سالن شماره 2 شهيد رنجبران (سالن خوارزمي)
 
جشنواره برترين پايان نامه ­هاي دانشجويياستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه صنعت آب و برق
 
هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایراناستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachment
همایش امنیت اطلاعات درصنعت آب و برقاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
سالن همايش ساختمان حوزه ستادي وزارت نيرو14/12/1390
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مدیریت و اقتصاد ‏(1)
بسط/تجمیع وضعیت برگزاریبرگزار شده ‏(1)
 
و آگاهی رسانی حفاظت از کیفیت منابع آب و برگزاری کارگاههای آموزشی با محوریت پاک استفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
01/08/1390
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‏(3)
بسط/تجمیع وضعیت برگزاریبرگزار شده ‏(3)
 
آموزش و آگاهی رسانی حفاظت از کیفیت منابع آب و برگزاری کارگاههای آموزشی با محوریت آب پاکاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)11/12/1389
 
چهارمین کنفرانس ملی مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی صنعتی سازه هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)07/07/1389
 
همایش تخصصی نمک زدایی آب های شور، لب شور و تصفیه پساباستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)30/03/1391
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ‏(5)
بسط/تجمیع وضعیت برگزاریبرگزار شده ‏(3)
 
دومين كنفرانس تخصصي تخليه جزئي در تجهيزات الكتريكياستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)14/12/1389
 
مدلسازي ديناميكي روتور توربوژنراتور V94.2 استفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
سالن شماره 2 شهيد رنجبران (سالن خوارزمي)21/07/1390
 
هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرتاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه صنعت آب  برق (شهید عباسپور)12/10/1391
بسط/تجمیع وضعیت برگزاریدر حال برگزاری ‏(2)
 
چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)استفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)28/09/1391
 
سمينار "پياده سازي مديريت دانش با بسته كاربردي 7 مرحله ايي"استفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
سالن شماره 2 آمفی تئاتر - دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) 07/12/1391
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ‏(2)
بسط/تجمیع وضعیت برگزاریبرگزار شده ‏(2)
 
همایش تخصصی شهرک هوشمند انرژیاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)18/12/1389
 
همایش ملی نگاه قدسی به آباستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
13/12/1387