رد کردن تا محتوای اصلی

هسته سرمایه گذاری خطر پذیر

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > گروه پشتیبانی از نوآوری و کارآفرینی > هسته سرمایه گذاری خطر پذیر > درباره ما  

 
 

الف - معرفی

این هسته به منظور استفاده از دانش فنی و جدیدترین دستاوردهای علمی روز در ارزیابی فعالیتها، طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و اقتصادی و ارزش گذاری شرکت های نوپا و تازه تاسیس و ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي كاربردي- توسعه اي و فناوري جهت هسته های مستقر در مرکز رشد دانشگاه بر اساس نامه شماره 1118/120 د / 90 معاونت پژوهشی و فناوری، در سال 1390 تاسيس گرديد.

 

همکاران  هسته:

همکاران اصلی این هسته عبارتند از:

مشاور هسته:

دکتر محمد صادق قاضی زاده

مدیر شرکت :

فائزه نیک جو

نماینده مقیم هسته:

لیلا رحمانی

ب - اهداف، ماموریت و فعالیت ها

ماموريت:
ماموريت هسته سرمایه گذاری خطر پذیر، ارائه مشاوره و گزارش های مالی به منظور كمك به توليد، توسعه و فروش فناوري هاي نوين و ارزش گذاری شرکت های نوپا و تازه تاسیس به منظور کمک به حامیان و مرکز رشد جهت مشارکت در تامین مالی و بررسی وضعیت فعالیت هسته های مستقر در مرکز رشد و شرکت ها ی نوپا مي باشد.

اهداف:
اهداف هسته سرمایه گذاری خطر پذیر به شرح ذيل مي باشد:

ü     ايجاد زمينه مشاركت و سرمايه گذاري در بخش پژوهش و فناوري

ü     كمك به هسته ها و شرکت های نوپا در جهت تجاري سازي

 همراهی حامیان و سرمایه گذاران در فرآیند سرمایه گذاری تا مرحله خروج

 

 

ü     جبران عدم تمايل نهاد هاي مالي سنتي (همچون بانكها) براي سرمايه گذاري در فناوري هاي نوين و دانش بنيان بدليل ريسك بالاي آنها

ü      جبران خلاء ناشي از فقدان ادبيات مشترك بين بانك ها و محققان و نوآوران خصوصا در مسائل مربوط به دانش فني

ج - موضوع فعاليت:
موضوع فعاليت هسته سرمایه گذاری خطر پذیر مطابق مصوبه هيئت مدیره این هسته عبارت است از:

ü     مشارکت در پروژه های تحقیقاتی اقتصادی

ü      امكان سنجي و بررسي مالي و اقتصادي و تهيه گزارش توجيهي (Feasibility Study Report) به عنوان يكي از پيش نيازهاي ضروري فرآيند تأمين مالي طرح ها و پروژه ها

ü     نظارت بر پيشرفت طرحها و تزريق مناسب منابع مالي به عنوان يكي از ابزارهاي كاهش ريسك طرحها و پروژه ها

ü     ايجاد مراکز مشاوره مالي در مرکز رشد جهت آشنا کردن شرکتهاي دانش بنيان با نحوه برقراري تعامل با بازار سرمايه

ü     ارزش گذاری شرکت های نوپا و تازه تاسیس

ü     ارائه گزارشات طبقه بندی شده صحیح مالی به مرکز رشد و  مدیران شرکت های نوپا جهت تصمیم گیری مناسب

ü  کمک به ايجاد معامله (پذيرش) بین كارآفرينان و حامیان ، از طریق ایجاد ادبيات مشترك بين آن ها خصوصا در مسائل مربوط به دانش فني

ü     ارائه مشاوره جهت غربال اوليه طرح های کارآفرینان

ü   کمک جهت تهیه اسناد اوليه معامله و تكميل فرآيند های پيش از تصويب قرارداد شامل پيش نويس سرمايه گذاري و اصول مورد توافق و ...

ü     نظارت بر هدف­هاي خاص از پيش تعيين شده مالي و عملياتي و نحوه تحقق آنها

ü  کمک به خروج از سرمایه گذاری شامل دست يابي به شيوه خروج مناسب از طریق ارائه گزارش نهايي داخلي شامل نوع خروج مورد نظر از ديد كارشناسان ، خريدار /خريداران، ارزش كسب وكار، نرخ بازگشت داخلي و محاسبه هاي آن و هر شرايط خاص ديگر مربوط به خروج است.