رد کردن تا محتوای اصلی

هسته بازرسی مبتنی بر ریسک

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > گروه پشتیبانی از نوآوری و کارآفرینی > هسته بازرسی مبتنی بر ریسک  

هسته بازرسی مبتنی بر ریسک 

 
 

هسته اصلی(میزبان):      

  •              هسته بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI)

هسته­های همکار(مجاور):

  •         هسته سیستمهای مدیریت نگهداری کامپیوتری(CMMS)
  •         هسته توسعه تعاملات بهره برداری و تعمییرات نیروگاهی در شرایط تجدید ساختار صنعت برق (O&M)

مأموریت:

          انتقال و بومی سازی فناوری های نرم ( غیر سخت ) RBI برای صنعت آب و برق کشور

             و همچنین  ارائه خدمات مشاوره در زمینه بازرسی­های مبتنی بر ریسک به صنعت تولید برق کشور با پشتوانه متخصصین صنعتی، اساتید، و همچنین ایجاد یک مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری سازی ایده ها و هدایت پژوهش های دانشگاهی جهت برآوردن نیازهای کشور در حوزه فعالیت.