رد کردن تا محتوای اصلی

انتشارات دانشگاه

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی > انتشارات دانشگاه > دستورالعمل چاپ كتاب  

 
 فرمت وشکل ظاهری کتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه

مشخصات ونکاتی که بطور هماهنگ ویکنواخت در مورد همه آثار دانشگاه رعایت میشود عبارتند از :

  الف)  مشخصات عمومی:

1 ـ مطالبی که روی جلد درج خواهد گردید:

1.نام اثر (ذکر شماره جلد).
2.نام مولف.
3.نام مترجم.
4.آرم دانشگاه.
5.عبارت " دانشگاه صنعت آب وبرق ( شهید عباسپور ) " در زیر آرم.
6.درج شماره نشریه تعیین شده توسط شورا , در زیر عبارت در بند (5).  
7.طرح اختصاصی روی جلد متناسب با موضوع با نظر صاحب اثر.
8.طرح زمینه ثابت جلد با نظر دفتر کتابداری وتدوین دانش فنی.

2ـ برگ اول هر کتاب شامل مطالب زیر خواهد بود:

1.نام اثر با حروف درشت (با ذکر شماره جلد ).
2.آرم دانشگاه.
3. عبارت " دانشگاه صنعت آب و برق " و شماره نشریه در زیر آرم.
4.نام مولف.
5.نام مترجم.
6.سمت یا مقام علمی بسته به نظر صاحب اثر.

3- مطالبی که در عطف برگ اول درج خواهد گردید: 

1. نام اثر و شماره جلد.
2.نام مولف.
3.نام مترجم.
4.نام ویراستار.
5. (ماه وسال) انتشار اثر.
6.نام چاپخانه، تعدادنسخ، تاریخ چاپ، شماره ثبت اثر (شابک ) و در صورت لزوم، به فاصله یک سطر بهای کتاب.

4 ـ برگ دوم ـ تشکر و اهداء اثر  (با نظر صاحب اثر ).

5 ـ پیشگفتار دانشگاه، مترجم، مولف.

6 ـ فهرست مندرجات.

7 ـ ذکر ماخذ، مقدمه فهرست الفبائی و درج اصل لاتین واژه ها و اصطلاحات علمی و فنی مورد لزوم در پایین هر صفحه.

8 ـ فهرست آثار منتشره شده دانشگاه مشتمل بر معرفی نام، نام مولف، نام مترجم و سال انتشار.

9ـ ترجمه انگلیسی مطالب روی جلد اثر بر روی دیگر جلد (پشت جلد).

ب) ضوابط حروفچینی وصفحه آرایی:

10- فونتهای مورد استفاده در قسمتهای مختلف کتاب مطابق جدول زیر :

   font  size  format  توضيحات
 متن اصلی  zar  12  N  بصورت 30 سطري درقطع وزيري
 تيتر فصل  titr  36  Bn  پيشنهادي ـ با توجه به فضاي 12 سطر ابتداي فصل
 تيتر (1ـ1) فرعی  zar  12  B  
 تيتر( 1ـ1ـ1) فرعی دوم zar   11  B  
 متن جدول  zar  12  N   متناسب با فضاي جدول وبا نظر مولف قابل تغيير است
متن تصاوير zar 12 N متناسب بافضاي جدول وبانظر مولف قابل تغيير است
زير نويس فارسی zar 10 N شماره گذاري عددي
عنوان زيرنمودار zar 11 I
عنوان بالای جدول zar 11 I
نام کناب در بالای صفحه zar 12 N بالاي گوشه داخلي صفحات زوج (پشت برگ)
شماره فصل در بالاي صفحه zar 12 N بالاي گوشه داخلي صفحات فرد  (روي برگ)
فرمول T ـ N 12 N سايز مذکور درصورت تغيير سايز متن اصلي بطور متناسب قابل تغيير است
متن لاتين Times New Roman  12  N فونت مذکور براي کليه لغات لاتين متناسب با متن استفاده شود
شماره صفحه zar 12 N بالاي گوشه خارجي هر صفحه

توضیحات:

1.در جدول بالا حروف لاتین اختصار کلمات زیر می باشند:

1.B= Bold          I =Italic                N=Normal

2.قطع کتاب وزیری، و اندازه هر برگ آن 7/16 * 5/23 سانتی متر می باشد.
3.تعداد سطرهای هر صفحه 30 سطر می باشد.
4.حاشیه ها:

1.فاصله از بالا : 5/2 سانتی متر
2.فاصله از پایین :  2 سانتی متر
3.فاصله از  راست : 5/2 سانتی متر
4.فاصله از چپ : 5/2 سانتی متر
5.فاصله صحافی : صفر     (Gutter)

5.فاصله از بالا : 5/2 سانتی متر
6.فاصله از پایین :  2 سانتی متر
7.فاصله از  راست : 5/2 سانتی متر
8.فاصله از چپ : 5/2 سانتی متر
9.فاصله صحافی : صفر     (Gutter)
10.فاصله آغاز سطر اول در ابتدای فصل: 12 سطر
11.فاصله تیتر فرعی( 1 ـ 1 ) از انتهای پاراگراف قبل: 2 سطر
12.فاصله تیتر فرعی دوم( 1 ـ1 ـ 1)  از انتهای پاراگراف قبل:  1 سطر
13.فاصله آغاز سطر اول پاراگراف:   5/0 سانتی متر
14.خط بالای یادداشت: طبق پیش فرض نرم افزار Word  Microsoft
15.از اسکن تصاویر با اسکنرهای معمولی واداری خودداری فرمایید.
16.ضوابط فوق بر اساس نرم افزار Word   Microsoft  تنظیم گشته است، لذا در صورت استفاده از سایر نرم افزارها حتما با دفتر کتابداری و تدوین دانش فنی هماهنگ فرمایید.

تذکر مهم :
           چنانچه حروفچینی و صفحه آرایی مستقیماً توسط مولف صورت می گیرد،  لطفاً پس از حروفچینی چند صفحه نمونه از کتاب که شامل موارد مذکور در جدول فوق باشد، صفحات مذکور را جهت تایید نهایی به این دفتر ارسال فرمایند.