رد کردن تا محتوای اصلی

ضوابط و مقررات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی > ضوابط و مقررات > شرایط عضویت در كتابخانه  

 
شرایط عضویت درج "مشخصات فردی" در فرم ثبت نام و "فتوکپی کارت دانشجویی" یا "کارت پرسنلی" ( یا ارائه معرفی‌نامه از کارگزینی دانشگاه) برای اعضای دائم
  • ارائه "معرفی‌نامه" مورد تایید دانشگاه از واحد مربوطه برای اعضای موقت
  • اعضای کتابخانه موظفند "نشانی منزل" و "محل کار" و همچنین "شماره تلفن" خود را به طور دقیق در فرم ثبت نام بنویسند و  هرگونه تغییر را فوراً به اطلاع کتابخانه برسانند
  • "حق عضویت" برای کلیه اعضاء "‌رایگان" و مدت اعتبار عضویت تا پایان تحصیل یا اشتغال می‌باشد.