رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی > درباره > مدیریت كنوني و پیشین  

 
رییس كتابخانه و مركز اطلاع‌رساني
غرویان، داود


gharavian@pwut.ac.ir

» بيشتر. . .

 مديران پيشين