رد کردن تا محتوای اصلی

اسناد پژوهشی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > اسناد پژوهشی > آیین نامه و بخشنامه ها  

 

آیین نامه ها و بخشنامه های بخش مدیریت  اسناد پروژه های پژوهشی

 آیین نامه ها و بخشنامه ها

ویرایش
بسط/تجمیع موضوع : دستورالعمل ‎(3)
 پژوهانه.pdfپژوهانهدستورالعمل اجرایی استفاده از پژوهانه(Grant) اعضای هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق287 KBخانم سیما آزادپی
 دستورالعمل پروژه.pdfدستورالعمل پروژهدستورالعمل اجرایی پروژه های تحقیقاتی87 KBخانم سیما آزادپی
 شیوه نامه.pdfشیوه نامهشیوه نامه گردش مالی پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه صنعت آب و برق55 KBخانم سیما آزادپی