رد کردن تا محتوای اصلی

تازه ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > تازه ها > رویدادها  

 

 رویدادها

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentهمایش امنیت اطلاعات درصنعت آب و برق

همایش امنیت اطلاعات درصنعت آب و برق

الف- مقدمه:

دلالت معنايي امنيت اطلاعات در حوزه سازمانها مبتني بر سيستمهاي رايانه محور و شبكههاي ارتباطي است. تبيين سازوكارهاي امنیت اطلاعات در سازمان در برگیرنده سیاستهايي است كه سازمان در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور جلوگيري از هرگونه نفوذ غيرمجاز جهت دسترسي، يا هرگونه صدمه زدن به اطلاعات، اتخاذ مي‌كند. اين اطلاعات ممكن است قابليت انتشار براي عموم را نداشته باشد يا با سطوح دسترسي مشخصي تعريف شدهباشند. سازماندهي امنيت اطلاعات نيازمند تفكري سيستمي است كه بايد مواردي مانند:  تشكيل گروههاي مدیریت امنيت اطلاعات، بررسي ريسكهاي امنيتي، الزامات قراردادي و قانوني، اصول، اهداف و الزامات داخلي و خارجي سازمان توسط مديران ICT دستگاهها مورد مداقه قرار گيرد. بر اساس سند امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) ابلاغی از ریاست جمهوری، سازمانها در تلاشند با مديريت امنيت اطلاعات و با تشكيل گروه‌هاي تخصصی امنيتي در قالب "تيم‌هاي واكنش به رخدادهاي رايانه‌اي(CERT)" خود را آماده سازند تا در موقعيت‌هاي پيش‌بيني نشده بتوانند راهكارهاي مقابله را با دقت اتخاذ نمايند. دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو با همكاري دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) بررسي چگونگي تشكيل اين گونه تيم‌ها را با برگزاري سميناري يك روزه‌اي در دستور كار خود قرار داده است.

ب: چالش­هاي حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت آب و برق :

1)      استفاده از سامانه­ها و محصولات فناوري­ اطلاعات خارجي در صنعت آب و برق

2)      فرهنگ امنيتي فناوری اطلاعات در کاربران

3)      دشمني و خصومت استکبار و نظام سلطه با ايران و اقدامات ضد امنيتي در حوزه سایبری

4)      نقصان قوانين و مقررات و عدم رویکرد متمرکز و هماهنگ امنیتی

5)      پايش و شناسايي تهديدات حوزه فا و سازوکارهاي مقابله با آن در شرکت های تابعه

6)      پژوهش و آموزش در حوزه عمليات امنیت فا

7)      ضعف سياست­ها، قوانين و مقررات امنيتي فناوری اطلاعات

8)      سازوکار مقابله با جرائم سايبري و قوانین انضباطی

9)      کنترل و مميزي محصولات و خدمات امنيتي حوزه فا

10)  آسيب­پذيري اطلاعات شخصي و خصوصي در حوزه فا

11)  عدم توازن توسعه امنيت و توسعه فناوری اطلاعات در صنعت آب و برق

ب- اهداف:

ü      ارتقاي سطح امنيتي فعاليت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

ü      بررسي قوانين و مقررات حوزه امنيت اطلاعات و ارتباطات

ü      چالش‌ها و ضروريات چگونگي تشكيل تيم‌هاي واكنش به رخدادهاي رايانه‌اي(CERT)

ج- گروه‌هاي مخاطب

ü      مديران و كارشناسان حوزه امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو به تعداد 250 نفر

د- محورهاي همايش

ü      راهبردهای سازمان فناوری اطلاعات در کشور

ü      معرفي كميته امنيت اطلاعات وزارت نيرو

ü      معرفی مرکز مديريت امداد وهماهنگي رخدادهاي رايانه اي(ماهر)

ü      مفهوم امنیت و لزوم پیاده‌سازی امنیت فناوری اطلاعات

ü      امنیت اطلاعات در سیستم‌های کنترل صنعتی

ü      آماده سازی تیم‌های امنیتی cert (Cert: computer emergency response team) در سازمان‌ها

ه - سخنرانان

سخنران

موضوع

1-      مهندس سعيد مهديون

راهبردهای شركت فناوری اطلاعات در کشور

2-      دکتر ذبیحی

جايگاه امنيت فناوری اطلاعات در صنعت آب و برق

3-      مهندس بیگلریان

معرفی مرکز مديريت امداد وهماهنگي رخدادهاي رايانه اي(ماهر)

4-      دکترشهرياري

مفهوم امنیت و لزوم پیاده سازی امنیت فناوری اطلاعات

5-      دکتر منتظری

امنیت اطلاعات در سیستمهای کنترل صنعتی

6-      مهندس رشتی

آماده سازی تیمهای امنیتی cert  در سازمانها

(Cert: computer emergency response team)

 

و- زمان و مكان برگزاري:

ü     يكشنبه 14 اسفند 1390

ü     سالن همايش ساختمان حوزه ستادي وزارت نيرو

ز- نشست‌ تخصصي

 

 برنامه نشست تخصصي

 

 

موضوع: بررسي مشخصات وضرورت تشكيل واحدهاي مقابله با رخدادهاي فضاي مجازي (cybery)

در صنعت آب و برق

 

 

با حضور آقایان: 

1- مهندس رادكاني (معاونت گسترش فناوري اطلاعات ايران ، سازمان فناوري اطلاعات ايران) 

                                                                        

2- دکتر شهرياري(عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير)

 

3- مهندس بیگلریان (رياست مركز ماهر سازمان فناوري اطلاعات ايران)

 

4- مهندس مصطفايي (رييس مركز فوريتهاي سايبري پليس فتا)

 

5- مهندس فاطمی (مدير كل فناوري اطلاعات و دبير كميته امنيت اطلاعات وزارت نيرو)

 

6- مهندس رشتی (مشاور سازمان فناوري اطلاعات ايران)

 

7-دکتر منتظری (معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور))

 

8-سردار قبوليان( معاون اطلاعات سازمان پدافند غيرعامل كشور)

 

 

ح- کمیته های همایش

-کمیته اجرایی

آقاي عليرضا حسين آبادي (دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو)

آقاي محمد ابراهيم نژاد ( دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو)

آقاي مهندس محمود نورزاد (رياست اداره گسترش خدمات الكترونيكي شهروندي)

خانم مهندس کبریتی (رئيس اداره گسترش دولت و تجارت الكترونيكي)

آقاي مهندس هاشمی یگانه (کارشناس ارشد ITM دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور))

آقاي مهندس شمشیرگران (کارشناس ارشد معاونت پژوهشی (شهيد عباسپور)

 

كميته علمي

آقاي دکتر شهرياري(عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير)

آقاي دکتر منتظری (معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور))

آقاي دکتر مهدیانی (رئیس گروه کنترل و کامپیوتر دانشکده برق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور))

آقاي مهندس محمد ابراهيم نژاد ( دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو)

 

 آقاي مهندس رشتی (مشاور سازمان فناوري اطلاعات ايران)

 

کمیته سیاستگزاری:

آقاي مهندس رادكاني (معاونت گسترش فناوري اطلاعات ، سازمان فناوري اطلاعات ايران )

آقاي مهندس بیگلریان (رياست مركز ماهر سازمان فناوري اطلاعات ايران)

آقاي مهندس فاطمی (مدیر کل فناوری و اطلاعات وزارت نیرو)

آقاي مهندس جعفرزاده (مدیر کل پدافند غیر عامل وزارت نیرو)

آقاي دکتر منتظری (معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور))

آقاي دکتر رشیدی (ریاست مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور))

آقاي دکتر مهدیانی (رئیس گروه کنترل و کامپیوتر دانشکده برق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور))

آقاي مهندس هاشمي يگانه (مسئول واحد تخصصي ITM دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور))

 

ط- برنامه زمان بندی

زمان

برنامه

8:40-8:30

-        تلاوت قرآن کریم

8:45-8:40

-       سرود جمهوری اسلامی

8:50-8:45

-        اعلام برنامه توسط مجری

9:00-8:50

-        خوش آمد گویی توسط

   آقای مهندس فاطمی (دبیرکمیته امنیت اطلاعات وزارت نیرو و مدیر کل فناوری اطلاعات)

9:25-9:00

-        آقای مهندس سعيد مهديون (نايب رييس و مدير عامل شركت فناوري اطلاعات ايران و دبير كميته پدافند غير عامل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات )

9:50-9:25

-        -   آقای دکتر ذبیحی (رئیس کمیته امنیت اطلاعات وزارت نیرو وقائم مقام وزیر نیرو)

10:20-9:50

-     پذيرايي

10:45-10:20

-  آقای دکتر شهرياري(عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير)

11:10-10:45   

-        آقای دکتر منتظری(معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) )

11:35-11:10

-        آقای مهندس رشتی (مشاور سازمان فناوري اطلاعات ايران)

12:00-11:35

-آقای مهندس بیگلریان (رييس مركز ماهر سازمان فناوري اطلاعات ايران)

13:30-12:00

-        نماز و ناهار

14:10-13:30

-        آقاي مهندس مصطفايي (رييس مركز فوريتهاي سايبري پليس فتا) (بررسي دو مورد مطالعاتي)

15:30-14:10

-        نشست تخصصي

15:30

-        اختتامیه و اعطای گواهینامه ها

    

ثبت نام اینترنتی : 

تماس تلفنی : 77311443 (آقای اسماعیلی)

ارسال نمابر از شرکت متبوعه به دانشگاه صنعت آب و برق: 77311445

سازمان فناوري اطلاعات ايران

 دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه صنعت آ ب و برق( شهيدعباسپور)