رد کردن تا محتوای اصلی

آرشیو

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > آرشیو > آیین نامه و بخشنامه ها  

 

دریافت آیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی

 آیین نامه ها و بخشنامه ها

ویرایش
بسط/تجمیع موضوع‎(3)
 jadval 5.docxjadval 5جدول 5 تبدیل وضعیت40 KBخانم زینب هاشم خانی
 form shenasnameh.docxform shenasnamehشناسنامه علمی متقاضي تبديل وضعيت آموزشي66 KBخانم زینب هاشم خانی
 karbarg.docxkarbargکاربرگها تبدیل وضعیت63 KBخانم زینب هاشم خانی