رد کردن تا محتوای اصلی

آرشیو

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > آرشیو > نشريات و سمینارهای داخلي  

 

معرفی نشريات و سمینارهای داخلي

 نشريات داخلي

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 بولتن داخليدرون سازمانی

 سمینارهای داخلی

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
برگزارکنندگانفیلتر
مواردی برای نمایش در این نما از "" وجود ندارند.Congressبرای ایجاد یک مورد جدید، بر روی «مورد جدید» در زیر کلیک نمایید.