رد کردن تا محتوای اصلی

آرشیو

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > آرشیو > فرم ها  

 

فرم های مدیریت امور پژوهشی

 فرم ها

ویرایش
 PWUT Internal.docPWUT Internalفرم پيشنهاد پروژه دانشگاه براي پروژه هاي داخلي106 KBهمگانی
 PWUT External.docPWUT Externalفرم پيشنهاد پروژه دانشگاه مخصوص ارسال به كارفرمايان بيروني233 KBهمگانی
 Crep Proposal Form.docxCrep Proposal Formفرم پیشنهاد پروژه سیزده صفحه ای (برق)116 KBهمگانی
 Water and Wastewater Proposal Form.docWater and Wastewater Proposal Formفرم تعريف پروژه آب و فاضلاب207 KBهمگانی
 فرم اطلاعات اولية شركت.docxفرم اطلاعات اولية شركتفرم شرکتهای دانش بنیان25 KBهمگانی