رد کردن تا محتوای اصلی

فعالیت ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > فعالیت ها > پروژه ها  

 

 

پروژه ها ، تحقیقات و خدمات مهندسی

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

 

 وضعیت پروژه های پژوهشی و خدمات مهندسی

ویرایش
پژوهشگر
بسط/تجمیع وضعیت پروژه‎(22)
 بررسی معیارهای طراحی سیلاب در ایران
 بررسی میزان آسیب پذیری شبکه های آب و فاضلاب در برابر زلزله
 بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سنگها و خاکهای استان تهران
 تجزیه و تحلیل و ارزیابی آموزشهای صنعت آب وزارت نیرو
 تعیین حد بستر و حریم رودخانه با استفاده از GIS
 تهیه نقشه ساختمانها و شریانهای حیاتی دانشگاه
 جایگذاری مدلهای خاص چسبنده در یک نرم افزار اجزای محدود
 جستجو و معرفی ادبیات موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف
 خدمات مشاوره مقاوم سازی ساختمانهای دیسپاچینگ ملی
 دستورالعمل استفاده از نرم افزار پاور استیشن فرترن 90
 راه اندازی مرکز اطلاع رسانی فناوری آب و فاضلاب
 طراحی و استقرار سیستم GIS در شرکت آب و فاضلاب کردستان
 طراحی و بازیافت پساب شستشوی تصفیه خانه 3و4 تهران
 قوانین حفاظت کیفی منابع آب کارست
 مدیریت لجن در تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 مدیریت و مکانیزاسیون سیستم حوادث و اتفاقات در شبکه آب آذرشهر
 مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان مجتمع دوم شرکت مخابرات
 مطالعه ممیزی ایستگاه پمپا‍‍‍ز بناب
 مطالعه مقاوم سازی شبکه گاز تهران در برابر زلزله
 مطالعه مقاوم سازی لرزه ای پستهای فشار قوی
 مطالعه مهندسی مجدد و اصلاح اتاقک و منصوبات سرچاهی
 مقابله با زلزله در شبکه برق تهران
بسط/تجمیع وضعیت پروژهپایان یافته ‎(33)
 ارائه راهکارهای طراحی و بهسازی شبکه توزیع برای مقابله با اثرات زلزله حسني، نعمت
1,390
 ارائه روش طراح نوین ساپورت تونل مبتنی بر نظریه میکروترکهای القائی در مکانیک شکستبخشي، يوسفعلي
1,390
 ارزیابی و مقایسه فنی روش های متعارف سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچکتيزقدم، مصطفي
1,391
 ارزیابی کاربرد بتن الیاف فولادی و بررسی اقتصادی آن
 امکان سنجی سیستم مهار و ذخیره انرژی آذرخش و تبدیل آن به برق ACوزارت نیرو
1,386
01/02/1386
 انجام خدمات مشاوره در زمینه نظارت بر پروژه تحقیق و پژوهش جهت ارائه راهکارهای طراحی و بهسازی شبکه توزیع برای مقابله با اثرات زلزله حسني، نعمت
1,390
 بررسی اثرات ناشی از برگشت پساب شستشوی صافی ها
 بررسی راهکارهای فنی و مدیریتی در تامین آب جمعیت توریست روستاهای استان مازندرانفاضلي، مجتبي
1,391
 بررسی روشهای جلوگیری از لایه بندی حرارتی در دریاچه سد لتیانفاضلي، مجتبي
1,390
 بررسی علل ایجاد نشست ساختمان خوابگاه4 دانشگاهشمشیرگران ، سيد رضا
02/07/1390
 بررسی کارایی استفاده از اکسید تیتانیوم جهت ضد عفونی کردن آب آشامیدنیرشيدي مهرآبادي، عبدالله
1,391
 پژوهش در خصوص تهیه دستورالعمل تست کارایی تولید تجهیزات تولیدشرکت توانیر
1,386
01/02/1386
 تدوین رویه خدمات جانبی رزرو برای سیستم ایرانشرکت مدیریت شبکه برق ایران
1,387
01/02/1387
 تدوین معیارهای فنی طراحی تلمبه خانه های فاضلاب
 تدوین ملاحظات و استانداردهای پدافند غیرعامل در طراحی و ساخت پایگاههای امداد و نجاتصافي، محمد
1,390
 ترسیم نقشه های هم فشار در شبکه توزیع آب شهر مراغه در محیط نرم افزاری Arc View GIS
 تهیه دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
 تهیه راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سد و سازه های وابسته صافي، محمد
1,391
 تهیه مدل تانک یکسان ساز
 تهیه مدل هیدرولیکی شبکه آب آذر شهر
 تهیه نقشه جامع نقاط تقاطع خطوط انتقال و تغذیه گاز با گسلهای فعال استان اردبیل حسني، نعمت
1,390
 تهیه نقشه جامع نقاط تقاطع خطوط گاز فشار قوی با مناطق زمین لغزه خیز اردبیل و ارائه راهکارهای بهسازی حسني، نعمت
1,390
 توسعه مدل تحلیلی برای شبیه سازی مسلح شدن بستر تحت شرایط سیلابی و غیرسیلابیمجدزاده طباطبايي، محمد رضا
1,390
 راهنمای تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیلحسني، نعمت
1,390
 روشهای نوین علاج بخشی و بهسازی پوشش کانالهای آبیاریصافي، محمد
1,391
 ساخت نمونه آند فداشونده (آهن خالص) جهت مصرف در کندانسور نیروگاه نکا
 شانخت عوامل موثر بر کارایی بویلر نیروگاه شازندبرق منطقه ای باختر
 شبیه سازی عددی منفصل سدهای سنگریزه ای با درنظر گرفتن تاثیر پدیده شکست ذراتمحبوبی اردکانی، احمدرضا
1,390
 شناخت عوامل موثر بر کارایی بویلر نیروگاه شازند
 مطالعات پایداری ولتاژ شبکه برق سیستان و بلوچستان و تعیین ولتاژ آیتانه حذف بار ولتاژی شین ها
1,386
01/02/1386
 مطالعه تقاضای آب و ارائه طرح بهینه سازی مصرف در تاسیسات آب شهر تبریزفاضلي، مجتبي
1,390
 مطالعه تقاضای آب و ارائه طرح بهینه سازی مصرف در تاسیسات آب شهر مراغهفاضلي، مجتبي
1,390
 مطالعه و اجرای ساختمان مرکز مدیریت بحران استان خراسان رضوی حسني، نعمت
1,390
بسط/تجمیع وضعیت پروژهپذیرفته شده ‎(1)
 بهسازی ایستگاه پمپاژ در سطح شهرهای آذربایجان شرقی
بسط/تجمیع وضعیت پروژهجاری ‎(62)
 آزماش ترانسفورماتورهای نیروگاه لتیان و نیرگاه کلانشرکت آب منطقه ای تهران
1,388
02/02/1388
 ارائه خدمات تست كنتور انشعابات تكفاز خانگي در محدوده شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهرانتوزیع نیروی برق استان تهران
1,388
02/02/1388
 ارائه خدمات فني و مشاوره اي در زمينه تست دو عدد شينه كارون 3گروه صنعتی فن ژنراتور
1,388
02/02/1388
 ارائه خدمات مشاوره و آزمايشات شينه‌هاي آب خنك ژنراتورشرکت فن ژنراتور
1,388
02/02/1385
 ارائه خدمات مشاوره و آزمایشات شینه های آب خنک ژنراتورشرکت فن ژنراتور
1,385
01/02/1385
 الحاقيه قرارداد تهيه كتاب جامع راهنماي آموزش نيروهاي بهره بردارشرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
1,388
02/02/1388
 انجام آزمايشات بر روي ژنراتور واحد شماره 1 نيروگاه سد اميركبيرشرکت آب منطقه ای تهران
1,388
02/02/1387
 انجام آزمايشات بر روي سيم پيچ تحريك واحد شماره 1 نيروگاه طرشتنیروگاه طرشت
1,388
02/02/1388
 انجام آزمايشات بر روي سيم پيچ تحريك واحد شماره 3 نيروگاه طرشتنیروگاه طرشت
1,388
02/02/1388
 انجام آزمايشات بر روي شش عدد از شينه‌هاي ژنراتور واحد 7 نيروگاه كارون 3شرکت فراب
1,388
02/02/1387
 انجام آزمايشات كارگاهي تشخيص وضعيت ژنراتور‌هاي واحد 1و2 نيروگاه سد مهابادشرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
1,388
02/02/1387
 انجام آزمایشات بر روی ژنراتور واحد شماره 1 نیروگاه سد امیرکبیرشرکت آب منطقه ای تهران
1,387
01/02/1387
 انجام آزمایشات بر روی شش عدد از شینه های ژراتور واحد 7 نیروگاه کارون 3شرکت فراب
1,387
01/02/1387
 انجام آزمایشات کارگاهی تشخیص وضعیت ژنراتورهای واحد 1و2 نیروگاه سد مهابادشرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
1,387
01/02/1387
 انجام فعاليتهاي پژوهشي هيات تنظيم بازار برق ايرانشرکت مدیریت شبکه برق ایران
1,388
02/02/1388
 بررسي اثر خطوط القايي بلند دو مداره بر روي يكديگر و تأثير فركانس‌هاي مختلف بر روي تجهيزات و حفاظت راكتورهاشرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
1,388
02/02/1387
 بررسي علل سوختن برقگيرهاي 63kvشركت برق منطقه اي زنجانشرکت برق منطقه ای زنجان
1,388
02/02/1388
 بررسي علل سوراخ شدن هيترهاي فشارقوي نيروگاه بيستونشرکت برق منطقه ای غرب
1,388
02/02/1388
 بررسي فني و اقتصادي امكان جايگزيني ماده ازون به جاي كلرشرکت برق منطقه ای غرب
1,388
02/02/1387
 بررسي كفايت شبكه انتقال و همچنين تبادل توان شبكه برق منطقه اي سمنان باشبكه سراسري و راهكارهاي تامين كفايت و افزايش ظرفيت تبادلشرکت برق منطقه ای سمنان
1,388
02/02/1388
 بررسي و انجام آزمايشات ممانعت كننده‌هاي خوردگي در محيط اسيد نيتريكصنایع شهید موحد
1,388
02/02/1388
 بررسی اثر خطوط القایی بلند دو مداره بر روی یکدیگر و تاثیر فرکانس های مختلف بر روی تجهیزات و حفاظت راکتورهاشرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
1,387
01/02/1387
 بررسی تاثیر هارمونیک های ناشی از بارهای غیرخطی شبکه برق زنجانشرکت برق منطقه ای زنجان
1,384
01/02/1384
 بررسی خذف آلاینده های شیمیایی از آبهای زیر زمینی
 بررسی خوردگی میکروبی در لوله های آب و فاضلاب و نحوه پیشگیری از آن
 بررسی فنی و اقتصادی امکان جایگزینی ماده ازون به جای کلرشرکت برق منطقه ای غرب
1,387
01/02/1387
 بررسی گندزدایی آب RO از سیستم تصفیه مجتمع پتروشیمی
 بهبود امنيت و پايداري ولتاژ شبكه مازندران (مطابق بخش دوم قرارداد)شرکت برق منطقه ای مازندران
1,388
02/02/1388
 تاثير آزادسازي قيمت برق بر ميزان مصرف برق شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
1,388
02/02/1388
 تدوين رويه خدمات جانبي رزرو براي سيستم ايرانشرکت مدیریت شبکه برق ایران
1,388
02/02/1387
 تدوين و استقرار الگوي كاركردي پايائي شبكه برق ايران (دستور كار شماره 1)شرکت مدیریت شبکه برق ایران
1,388
02/02/1388
 تدوين و تحليل شرح مشاغل و دوره‌هاي آموزشي صنعت برقشرکت توانیر
1,388
02/02/1385
 تدوین طرح جامع GIS بنادر امام خمینی و شهید رجاییسازمان بنادر و کشتیرانی
 تدوین و تحلیل شرح مشاغل و دوره های آموزشی صنعت برقشرکت توانیر
1,385
01/02/1385
 ترسیم نقشه های هم فشار در شبکه توزیع آب شهرهای مرند و اهر
 تهيه كتاب جامع راهنماي آموزش بهره‌برداران نيروگاه‌هاي گازي و تركيبيشرکت مپنا
1,388
02/02/1386
 تهيه مدل اولويت بندي روستاهاي استان مازندران از نظر پروژه هاي آب و فاضلابآبفای روستای مازندران
1,388
02/02/1388
 تهيه مشخصه امپدانسي ترمينال ژنراتور در زمان بروز خطا در شبكه و انجامتنظيمات اوليه رله خروج از سنكرون واحد نيروگاه اتمي بوشهر و ارزيابي چگونگي عملكردرله براساس تنظيم نهائي دريافت شده از پيمانكار اصلي نيروگاهنیروگاه اتمی بوشهر
1,388
02/02/1388
 تهیه طرح توجیهی خرید کنتورهای دیجیتالی با استفاده از تسهیلات تبصره 11 قانون بودجهشرکت برق منطقه ای استان تهران
1,386
01/02/1386
 تهییه کتاب جامع راهنمای آموزش بهرهبرداران نیروگاه های گازی و ترکیبیشرکت مپنا
1,386
01/02/1386
 خدمات پژوهشي و مطالعاتي در محورهاي مورد نياز شركت مديريت شبكه برق ايرانشرکت مدیریت شبکه برق ایران
1,388
02/02/1387
 خدمات پژوهشی و مطالعاتی در محورهای مورد نیاز شرکت مدیریت شبکه برق ایرانشرکت مدیریت شبکه برق ایران
1,387
01/02/1387
 ساخت آند فداشونده جهت کندانسورهای نیروگاه نکاشرکت تعمیرات صنایع نیروگاهی مازندران
1,387
01/02/1387
 سامانه صدور و پرداخت الكترونيكي قبوض آب و برقشرکت ایران فاوا
1,388
02/02/1388
 طراحي مجموعه نرم افزارهاي شبيه سازي و بررسي تاثير مانورها در شبكهمازندران (مطابق بخش اول قرارداد)شرکت برق منطقه ای مازندران
1,388
02/02/1388
 طراحي نرم‌افزار نظارت بر محاسبات بازار برق ايرانوزارت نیرو
1,388
02/02/1387
 طراحي و ساخت پايگاه اينترنتي مركز منطقه اي مديريت آب شهري طبق امكانات موجود درجايگاه اينترنتي مرکز منطقه ای آب شهری تهران
1,388
02/02/1388
 طراحي و ساخت فيلتر سيستم خنك كننده نيروگاه كلانشرکت آب منطقه ای تهران
1,388
02/02/1386
 طراحی نرم افزاذر نظارت بر محاسبات بازار برق ایرانوزارت نیرو
1,387
01/02/1387
 طراحی و اجرای یک پایلوت PLC پر سرعتشرکت برق منطقه ای تهران
1,384
01/02/1384
 طراحی و اجرای یک پایلوت PLC پرسرعتشرکت برق منطقه ای تهران
1,388
02/02/1384
 طراحی و ساخت رله مدیریت بار زیاد ترانسفورماتورهای قدرتشرکت برق منطقه ای تهران
1,384
01/02/1384
 طراحی و ساخت فیلتر سیستم خنک کننده نیروگاه کلانشرکت آب منطقه ای تهران
1,386
01/02/1386
 مشاوره و نظارت بر خوردگي آلياژهاي آلمينيوم و فولاد در محيط اسيد نيتريكصنایع شهید موحد
1,388
02/02/1388
 مطالعات پايداري ولتاژ شبكه برق سيستان و بلوچستان و تعيين ولتاژ آستانه حذف بار ولتاژي شين‌هاشرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
1,388
02/02/1384
 مطالعه طراحی مجدد خطوط انتقال آب منطقه هرویشرکت آبفای آذربایجان شرقی
 مطالعه و طراحي حفاظت هاي ويژه پست غايتي با توجه به شرايط موجودشرکت برق منطقه ای زنجان
1,388
02/02/1388
 نظارت بر اجراي پروژه طرح جامع شهر جديد هشتگردشرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
1,388
02/02/1388
 نظارت بر بخش های مطالعات سیستم , بهره برداری و حفاظت پروژه مطالعات جامع شبکه سراسری برقشرکت مدیریت شبکه برق ایران
1,387
01/02/1387
 نظارت بر بخش‌هاي مطالعات سيستم، بهره‌برداري و حفاظت پروژه مطالعات جامع شبكه سراسري برقشرکت مدیریت شبکه برق ایران
1,388
02/02/1384
 نظارت بر مطالعه طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی میکرو توربوژنراتورپژوهشگاه نیرو
1,385
01/02/1385
 نظارت بر مطالعه طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی میکرو توربوژنراتورپژوهشگاه نیرو
1,388
02/02/1385
بسط/تجمیع وضعیت پروژهدر دست تعریف ‎(2)
 تهیه مدل کیفی شبکه آب آذر شهر
 طراحی موزه علمی آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران