رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > درباره > آشنایی با کارکنان  

 

 

کارکنان مدیریت امور پژوهشی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) به کار پشتیبانی پژوهش در دانشگاه اشتغال دارند. لیست اسامی و مشخصات آنها به قرار زیر است:

 آشنایی با یکی از همکاران

محبوبی اردکانی، احمدرضا
mahbobi@pwut.ac.ir

» آشنايي بيشتر ...

 سیاهه کارکنان

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentحسنخداییکارشناس امور پژوهشی
 Attachmentاحمدرضامحبوبی اردکانیmahbobi@pwut.ac.irمدیر امور پژوهشی و فناوری
 AttachmentمحسنمنتظریMontazeri@pwut.ac.irمعاون پژوهشی و فناوری
 Attachmentزینبهاشم خانیhashemkhani@pwut.ac.irکارشناس امور پژوهشی و فناوری