رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > درباره > پیام مدیریت  

 
محبوبی اردکانی، احمدرضا
مدیر امور پژوهشی
 

ایمیل:m_rafii@pwut.ac.ir

» آشنايي بيشتر ...