رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > درباره > مدیریت كنوني و پیشین  

 
مدیر امور پژوهشی
محبوبی اردکانی، احمدرضا

 

m_rafii@pwut.ac.ir

» جزييات بيشتر. . .

 مديران پيشين

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 مدیر امور پژوهشیرفیعی، منصور17/08/138930/10/1390m_rafii@pwut.ac.ir
 مدیر دفتر امور پژوهشیقريشي نجف آبادي، سيد حسين 01/07/138723/06/1389ghoreishi@pwut.ac.ir
 مدير دفتر فناوري و خدمات مهندسيرحمانی، خسرو01/07/138723/06/1389khrahmani@pwut.ac.ir
 مدیر دفتر فناوری و خدمات مهندسیفاضلي، مجتبي04/02/138604/06/1387 fazeli@pwut.ac.ir
 مدیر امور پژوهشیخدرزاده، مجتبی03/12/138503/04/1387KhederZadeh@pwut.ac.ir