رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت فناوری اطلاعات

پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات > همه محتویات سایت  

همه محتویات سایت

در این صفحه همه کتابخانه ها, لیست ها, تالار های گفتگو و نظر سنجی هایی که در این وب سایت وجود دارند نشان داده می شوند. جهت مشاهده محتویات لیست ها و اسناد روی نام آنها کلیک نمایید. موارد حذف شده به سطل بازیافت منتقل می شوند. جهت ایجاد لیست یا کتابخانه جدید مورد "ایجاد" را کلیک نمایید.
نما: 
  نام شرح موارد آخرین تغییرات

  کتابخانه های اسناد

Documents Documents  اسناد
این کتابخانه سیستمی توسط امکان انتشار جهت ذخیره اسنادی که در صفحات موجود در این سایت استفاده شده، ایجاد شده است.  
1 6 سال پیش
Files Files  گالری پرونده ها و فایل های متنی  5 6 سال پیش
Movies Movies    0 6 سال پیش
Pages Pages  صفحات
این کتابخانه سیستمی توسط امکان انتشار و به منظور ذخیره صفحاتی که در این سایت ایجاد می‌شوند، استفاده خواهد شد.  
34 11 روز پیش
PublishingImages PublishingImages  تصاویر
این کتابخانه سیستمی توسط امکان انتشار و برای ذخیره تصاویری که برای صفحات  موجود در این سایت استفاده شده، ایجاد شده است. 
4 6 سال پیش
Slides Slides    12 6 سال پیش

  کتابخانه های تصاویر

NewsPics NewsPics    0 4 سال پیش
Pics Pics    0 6 سال پیش

  لیست ها

News News    14 3 هفته پیش
Tasks Tasks    2 6 سال پیش
TaskSubs TaskSubs    10 6 سال پیش
وظایف گردش کار وظایف گردش کار  این کتابخانه سیستمی توسط امکان انتشار و به منظور ذخیره وظایف گردش کاری که در این سایت ایجاد شده، ایجاد شده است.  1 6 سال پیش

  تالار های گفتگو

تالار های گفتگو وجود ندارد.

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت SharePoint آرشیو مستندات  4 روز پیش
سایت SharePoint امکانات و خدمات  10 روز پیش
سایت SharePoint تازه ها  امکانات 2 روز پیش
سایت SharePoint درباره  5 روز پیش

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0