رد کردن تا محتوای اصلی

امکانات و خدمات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات > امکانات و خدمات > شبکه بی سیم  

 

مشخصات شبکه بی سیم دانشگاه

شبکه بی سیم در برخی از نقاط دانشگاه طبق جدول زیر راه اندازی شده است. با استفاده از این شبکه امکان دسترسی کاربران داخل دانشگاه به منابع مختلف شبکه فراهم می گردد.برخی از این منابع عبارت است از:

1- دسترسی به سرویس اینترنت (پس از انجام تنظیمات مربوط به سرویس پروکسی در نرم افزار مرورگر اینترنتی (مثل Internet Explorer) خود)

  • برای استفاده از اینترنت، شناسه کاربری و گذرواژه در شبکه های بی سیم و باسیم یکسان است.

2- دسترسی به سامانه های اتوماسیون اداری

3- دسترسی به سامانه خدمات آموزش (نجم)

4- سیستم هایی چون اشتراک فایل در نقاط مختلف شبکه

نقاط دسترسی به شبکه بی سیم  نقاط دسترسی به شبکه بی سیم

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع ساختمانساختمان آموزش ‎(1)
 Hashtroodiطبقه دومضلع غربی ساختمان هشترودیسالم و درحال کار
بسط/تجمیع ساختمانساختمان جابربن حيان ‎(6)
 jaber-0-1ورودی ساختماناتاق 101 و 102سالم و درحال کارaltai
 jaber-0-2ضلع شرقی ساختمان جابر بن حیانسالم و درحال کارaltai
 Jaber-centralروی دکل در پشت بامفضای اطراف ساختمان جابربن حیان، کارگاه های جنوبی، بخشی از ساختمان های اداری، آموزش و جابرامانی و آزمایشیaltai
 Pilot-Wifiروی دکل در پشت بامفضای اطراف ساختمان جابربن حیان، کارگاه های جنوبی، بخشی از ساختمان های اداری، آموزش و جابرامانی و آزمایشیaltai
 Pilot-WLANروی دکل در پشت بامفضای اطراف ساختمان جابربن حیان، کارگاه های جنوبی، بخشی از ساختمان های اداری، آموزش و جابرسالم و درحال کارaltai
 Wifi-Jaberدر ورودی سایت رایانه دانشجویانسایت دانشجویی و اتاقهای اطراف آنامانی و آزمایشیaltai
بسط/تجمیع ساختمانساختمان خوابگاه شماره (1) پسران ‎(8)
 AttachmentKh1-1-1قسمت غربی طبقه همکفبال غربی طبقه همکفسالم و درحال کارaltai
 Kh1-1-3قسمت شرقی طبقه همکفبال شرقی طبقه همکفسالم و درحال کارaltai
 Kh1-2-1قسمت غربی طبقه اولبال غربی طبقه اولسالم و درحال کارaltai
 Kh1-2-2راهروی طبقه اولراهروی طبقه اولسالم و درحال کارaltai
 Kh1-2-3قسمت شرقی طبقه اولبال شرقی طبقه راهرویسالم و درحال کارaltai
 kh1-3-1قسمت غربی طبقه دومبال غربی طبقه دومسالم و درحال کارaltai
 Kh1-3-2راهروی طبقه دوممحدوده راهروی طبقه دومسالم و درحال کارaltai
 kh1-3-3قسمت شرقی طبقه دومبال شرقی طبقه دومسالم و درحال کارaltai
بسط/تجمیع ساختمانساختمان خوابگاه شماره (2) پسران ‎(12)
 kh2-1-1قسمت غربی طبقه همکفبال غربی طبقه همکفسالم و درحال کارaltai
 kh2-1-2راهروی غربی طبقه همکفراهرو طبقه همکفسالم و درحال کارaltai
 kh2-1-3راهروی شرقی طبقه همکفراهروی طبقه همکفسالم و درحال کارaltai
 kh2-1-4قسمت شرقی طبقه همکفبال شرقی طبقه همکفسالم و درحال کارaltai
 kh2-2-1قسمت غربی طبقه اولبال غربی طبقه اولسالم و درحال کارaltai
 kh2-2-2راهروی غربی طبقه اولراهروی طبقه اولسالم و درحال کارaltai
 kh2-2-3راهروی شرقی طبقه اولراهروی طبقه اولسالم و درحال کارaltai
 kh2-2-4قسمت شرقی طبقه اولبال شرقی طبقه اولسالم و درحال کارaltai
 kh2-3-1قسمت غربی طبقه دومبال غربی طبقه دومسالم و درحال کارaltai
 kh2-3-2 راهروی غربی طبقه دومراهروی طبقه دومسالم و درحال کارaltai
 kh2-3-3راهروی شرقی طبقه دومزاهروی طبقه دومسالم و درحال کارaltai
 kh2-3-4قسمت شرقی طبقه دومبال شرقی طبقه دومسالم و درحال کارaltai
بسط/تجمیع ساختمانساختمان شهيد رنجبران ‎(1)
 Ranjbaran1طبقه اول ساختمان رنجبرانطبقه اول ساختمان رنجبرانسالم و درحال کار