رد کردن تا محتوای اصلی

آرشیو مستندات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات > آرشیو مستندات > دریافت فایل  

 

فایل ها و مستندات قابل دریافت از دفتر فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

 دریافت کردنی ها:

ویرایش
بسط/تجمیع دسته بندی : راهنما ‎(6)
request.pdfrequestراهنمای استفاده از سیستم درخواست در نرم افزار نجمهمگانی243 KBآقاي عباس نسرین پور 
Tuition Announcement For Portal.pdfTuition Announcement For Portalراهنمای پرداخت الکترونیکی شهریههمگانی423 KBحميد اكبر ريحاني 
Announcement For Portal11.pdfAnnouncement For Portal11راهنمای خرید الکترونیکی نقدیندگی برای سفارش غذاهمگانی410 KBحميد اكبر ريحاني 
System_apply_No_request.pdfSystem_apply_No_requestراهنمای درخواست ثبت پلاک سیستمهمگانی253 KBحميد اكبر ريحاني 
Hardware_service_request.pdfHardware_service_requestراهنمای درخواست خدمات سخت افزاریهمگانی261 KBحميد اكبر ريحاني 
Software_Service_Request.pdfSoftware_Service_Requestراهنمای درخواست سرویس نرم افزارهمگانی260 KBحميد اكبر ريحاني 
بسط/تجمیع دسته بندی : گزارش ‎(5)
StudentsReport-7-91.pdfStudentsReport-7-91گزارش ویژه گردهمایی دانشجویان مهر91همگانی346 KBآقاي عباس نسرین پور 
StudentsReport-7-91.pptxStudentsReport-7-91گزارش ویژه گردهمایی دانشجویان مهر91همگانی144 KBآقاي عباس نسرین پور 
Report_90_Students.pptxReport_90_Studentsگزارش ویژه گردهمایی دانشجویان ورودی شهریور -1390همگانی144 KBحميد اكبر ريحاني 
Report_90_Students.pdfReport_90_Studentsگزارش ویژه گردهمایی دانشجویان ورودی شهریور -1390همگانی266 KBحميد اكبر ريحاني 
Report_91_Students.pptxReport_91_Studentsگزارش ویژه گردهمایی دانشجویان ورودی شهریور -1391همگانی145 KBحميد اكبر ريحاني 
بسط/تجمیع دسته بندی : همگانی ‎(5)
ضوابط مرحله یازدهم.docxضوابط مرحله یازدهمهمگانی23 KBراهبر سیستم 
Basij-No2.docxBasij-No2همگانی48 KBHamid Reyhani 
Basij-No1.docxBasij-No1همگانی4479 KBHamid Reyhani 
Service for Students.docxService for Studentsسرویس های ارایه شده توسط دفتر فناوری اطلاعات برای دانشجویان همگانی43 KBحميد اكبر ريحاني 
معرفي دانشكده برق.docxمعرفي دانشكده برقمعرفي دانشكده برقهمگانی37 KBآقاي عباس نسرین پور 
بسط/تجمیع دسته بندی : کتاب ‎(1)
catos-vs-ios.pdfcatos-vs-iosمقایسه IOS با CATOS  دز سوییچ های Ciscoswitching70 KBآقاي عباس نسرین پور