رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات > درباره  

 

دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه

این دفتر تحت عنوان "مرکز محاسبات دانشگاه" از سال 1363 به منظور ارایه "خدمات کامپیوتری" به دانشجویان و همکاران در زمینه های "آموزشی" و "پژوهشی" آغاز به کار نمود. سپس تا سال 1389با عنوان "دفتر اطلاع رسانی و خدمات رایانه ای" و هم اکنون با نام "دفتر فناوری اطلاعات" در زمینه مکانیزه نمودن بخش های مختلف دانشگاه و سرعت بخشیدن به انجام امور آموزشی، پژوهشی و اداری نیز در حال انجام وظیفه می باشدوظایف دفتر اطلاع رسانی: وظایف مصوب این دفتر به شـرح ذیل می باشد.

1.ارایه انواع خدمات کامپیوتری به کاربران شبکه دانشگاه

2.تهیه سخت افزار لازم برای اجرای طرح های کامپیوتری

3.همکاری در امر آموزش دانشجویان

4.توسعه و تکمیل بانک نرم افزار در راستای نیازهای آموزشی- پژوهشی

5.توسعه سیستم سخت های افزاری و نرم افزاری براساس نیاز دانشگاه

6.ارایه خدمات مشاوره ای مناسب به اعضای هیات علمی- کادر آموزشی و دانشجویان در امور

7.تأمین بستر لازم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری برای توسعه فعالیت های اجرایی دانشگاه در قالب سیستم مکانیزه

مدیر دفتر فناوری اطلاعات - عباس نسرین پور