رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات > درباره > آشنایی با کارکنان  

 

 

معرفی کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات

 

 آشنایی با یکی از همکاران

صفائی نژاد ، فاطمه
Safaee@pwut.ac.ir

» آشنایی بيشتر ...

 کارکنان دفتر فن آوری اطلاعات

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentحمیدریحانیhreyhany@pwut.ac.irمسئول اتوماسیون پردیس شهید عباسپور
 Attachmentفاطمهصفائی نژاد Safaee@pwut.ac.irكارشناس شبكه و سخت افزار
 Attachmentسید وحیدقهاریghahhari@pwut.ac.irفناوری اطلاعات پردیس شهید عباس پور
 Attachmentناصرمعصومی