رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت فناوری اطلاعات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات  

خانه 

امروز: 

      برابر با:

 

ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات

 Google Search

Google Search Execute searchنتیجه جستجو در پنجره جدید بیاید
 

 

به سایت دفتر فناوری اطلاعات پرديس خوش آمدید.

این دفتر تحت عنوان "مرکز محاسبات" از سال 1363 به منظور ارایه "خدمات کامپیوتری" به دانشجویان و همکاران در زمینه های "آموزشی" و "پژوهشی" آغاز به کار نمود. سپس تا سال 1389با عنوان "دفتر اطلاع رسانی و خدمات رایانه ای" و هم اکنون با نام "دفتر فناوری اطلاعات" در زمینه مکانیزه نمودن بخش های مختلف پرديس و سرعت بخشیدن به انجام امور آموزشی، پژوهشی و اداری نیز در حال انجام وظیفه می باشد.

دفتر فناوری اطلاعات

 AE Yahoo Weather Forecast

بخش ارتباط با ما - ورود  بخش ارتباط با ما