رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت فناوری اطلاعات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات  

News: اختلال درشبکه

عنوان

اختلال درشبکه  

تصویر

 

متن اصلی

بدینوسیله به اطلاع میرساند به دلیل بازدید و سرویس کولرهای گازی  و فیوزهای برق دراتاق سرور احتمال قطعی برق  درتاریخ 96/04/21به مدت چند دقیقه وجود دارد .
پیشاپیش ازصبوری شما متشکریم
مدیریت فناوری اطلاعات

منبع خبر

 

نویسنده:

 

موارد مستثنی از سیاست گذاری

بدون استثناء. مستثنی از سیاست گذاری

تاریخ انقضاء اصلی

 

تاریخ انقضاء

17/04/1397 00:00 
ضمیمه‌ها
ایجاد شده در 21/04/1396 08:52  توسط: راهبر سیستم 
اصلاح شده در 21/04/1396 08:53  توسط راهبر سیستم