رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت فناوری اطلاعات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات  

News: مراحل درخواست تعمیر چاپگر

عنوان

مراحل درخواست تعمیر چاپگر  

تصویر

 

متن اصلی

باسلام
فرآیند تعمیرچاپگر، اسکنر و نمابر توسط پیمانکار رایانه به شرح ذیل می باشد.      
1. ارسال نامه ازطریق اتوماسیون  به مدیریت اجرایی توسط مدیرواحد.
2.ارسال چاپگر به همراه  تصویر نامه ارسالی به سایت مرکزی
3.مراحل انجام کار توسط پیمانکار .
4.تحویل دستگاه جانبی مورد نظر به شخص درخواست کننده پس از اخذ تائید کارکرد.
5.صدور فاکتور و ارسال اسناد به واحد تدارکات توسط پیمانکار رایانه .
 
"قابل ذکراست تعمیرکار هرهفته روز یکشنبه در سایت دانشگاه ساختمان جابر جهت ارائه خدمات حضور دارند "

منبع خبر

 

نویسنده:

 

موارد مستثنی از سیاست گذاری

بدون استثناء. مستثنی از سیاست گذاری

تاریخ انقضاء اصلی

 

تاریخ انقضاء

25/02/1398 00:00 
ضمیمه‌ها
ایجاد شده در 24/02/1396 12:18  توسط: راهبر سیستم 
اصلاح شده در 24/02/1396 12:20  توسط راهبر سیستم