رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت فناوری اطلاعات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت فناوری اطلاعات  

News: فرآیند اخذمجوز برای اسقاط و تجهیزات رایانه پلاک دار

عنوان

فرآیند اخذمجوز برای اسقاط و تجهیزات رایانه پلاک دار 

تصویر

 

متن اصلی

قابل توجه همکاران محترم

بدینوسیله به اطلاع میرساند به منظور انجام فرآیند اسقاط و تجهیزات رایانه خود که دارای شماره پلاک می باشد لطفا مراحل ذیل را انجام دهید .

1.تماس با داخلی 2815 ( پیمانکار رایانه )جهت تهیه گزارش ازوضعیت رایانه .

** کارشناس مربوطه درمحل حضور خواهد یافت از انتقال رایانه به سایت مرکزی  لطفا خودداری فرمائید .

2.ارائه گزارش کارشناسی اینجانب ( وحید قهاری ) ، انجام مراحل اداری جهت اخذ مجوزاسقاط رایانه مربوطه .

3. پس از انجام موارد بالا  شخص درخواست کننده می تواند نسبت به ایجاد یک پیش نویس با امضا ریییس مستقیم واحد خطاب به مدیر امور مالی دانشگاه اقدام نماید.

سیدوحید قهاری

فناوری اطلاعات پردیس

 

منبع خبر

 

نویسنده:

 

موارد مستثنی از سیاست گذاری

بدون استثناء. مستثنی از سیاست گذاری

تاریخ انقضاء اصلی

 

تاریخ انقضاء

14/11/1397 00:00 
ضمیمه‌ها
ایجاد شده در 19/11/1395 09:20  توسط: راهبر سیستم 
اصلاح شده در 18/12/1395 11:01  توسط System Account