رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت امور آموزشی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > رشته های تحصیلی  

 

 لیست دوره های بلند مدت دانشگاه

ویرایش
بسط/تجمیع مقطع : دوره دکترا ‎(10)
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‎(6)
 مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي
0
گروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي آب
0
گروه منابع آب
 مهندسي عمران - مهندسي زلزله
0
گروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي ژئوتكنيك
0
گروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب
0
گروه منابع آب
 مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلاب
0
گروه آب و فاضلاب
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ‎(2)
 دكتري مهندسی برق
12
24
36
سيلابس دوره
 مهندسي برق-قدرت
0
گروه قدرت
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ‎(2)
 دكتري مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
12
24
36
گروه انرژیسيلابس دوره
 دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
36
گروه طراحی، پایش و نگهداریسیلابس دوره
بسط/تجمیع مقطع : دوره کارشناسی ‎(14)
بسط/تجمیع نام دانشکده‎(4)
 دكتري
0
 عمران - آب و فاضلاب
0
 عمران - مهندسي آب
0
 عمران - مهندسي آب و فاضلاب
0
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‎(4)
 عمران - آب و فاضلاب
0
گروه آب و فاضلاب
 عمران - ساختمان‌هاي آبي
0
گروه سازه و ژئوتکنیک
 عمران- سد و شبكه
0
گروه منابع آب
 مهندسی عمران
0
گروه سازه و ژئوتکنیک
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ‎(4)
 دوره کارشناسی مهندسی علمی کاربردی برق - شبکه‌های انتقال و توزیع
140
گروه قدرت
 مهندسي برق
140
 مهندسي برق (كنترل - قدرت)
0
سیلابس
 مهندسي كامپيوتر ( سخت‌افزار-نرم‌افزار)
0
گروه کامپیوتر و الکترونیکسیلابس
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ‎(2)
 دوره کارشناسی مهندسی علمی - کاربردی مکانیک - نیروگاه
128
 مهندسي مكانيك
133
سیلابس
بسط/تجمیع مقطع : دوره کارشناسی ارشد ‎(25)
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مدیریت و اقتصاد ‎(1)
 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
17
9
6
32
گروه اقتصاد و بهره وریسیلابس دوره
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‎(12)
 ​ ​ مهندسي عمران - مهندسي زلزله
0
گروه سازه و ژئوتکنیک
 مديريت در سوانح طبيعي (سيل و زلزله)
0
گروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - آب هاي زيرزميني
0
گروه منابع آب
 مهندسي عمران - آب و فاضلاب
0
گروه آب و فاضلاب
 مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي
0
گروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي آب
0
گروه منابع آب
 مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
0
گروه منابع آب
 مهندسي عمران - مهندسي ژئوتكنيك
0
گروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست
0
گروه آب و فاضلاب
 مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب
0
گروه منابع آب
 مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلاب
0
گروه آب و فاضلاب
 مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلاب
0
گروه آب و فاضلاب
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ‎(6)
 مهندسي برق - قدرت - الكترونيك قدرت و ماشين‌هاي الكتريكي
0
گروه قدرتسيلابس دوره
 مهندسي برق - قدرت - حفاظت شبكه
0
گروه قدرتسيلابس دوره
 مهندسي برق - قدرت - مديريت و كنترل شبكه‌هاي قدرت
0
گروه قدرتسيلابس دوره
 مهندسی برق - قدرت
0
گروه قدرتسيلابس دوره
 مهندسی برق - قدرت گرایش تجدید ساختار
0
گروه قدرتسيلابس دوره
 مهندسی برق -کنترل
0
گروه کنترل و ابزار دقیقسيلابس دوره
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ‎(6)
 مهندسي انرژي‌هاي تجديدپذير
18
22
2
6
48
گروه انرژیسيلابس دوره
 مهندسي ايمني و بازرسي فني
19
6
2
6
33
گروه طراحی، پایش و نگهداریسيلابس دوره
 مهندسي سيستم‌هاي انرژي
12
12
2
6
32
گروه انرژیسيلابس دوره
 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
9
15
2
6
32
گروه طراحی، پایش و نگهداریسيلابس دوره
 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -مدیریت انرژی الکتریکی
19
7
6
32
گروه نیروگاه های حرارتیسيلابس دوره
 کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
9
15
2
6
32
گروه سیالات و ماشین های دوارسيلابس دوره