رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت امور آموزشی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > تقویم آموزشی  

 

تقویم آموزشی دانشگاه به قرار زیر است:

 تقویم آموزشی جاری دانشگاه

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
شرحفیلتر
بسط/تجمیع سال تحصیلی : 90-91 ‏(6)
بسط/تجمیع شماره نیمسال تحصیلی : دوم ‏(6)
 آغاز و پایان انتخاب واحد15/11/139019/11/1390
 آغاز و پایان کلاس ها22/11/139025/03/1391
 حذف و اضافه06/12/139010/12/1390
 حذف همه دروس13/12/139010/03/1391
 حذف اضطراری13/12/139024/02/1391
 آغار و پایان امتحانات23/03/139106/04/1391

 تاریخچه تقویم های آموزشی پیشین

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
شرحفیلتر
بسط/تجمیع سال تحصیلی : 90-91 ‏(6)
بسط/تجمیع شماره نیمسال تحصیلی : یکم ‏(6)
 آغاز و پایان انتخاب واحد19/06/139023/06/1390
 آغاز و پایان کلاس ها26/06/139014/10/1390
 حذف و اضافه09/07/139013/07/1390
 حذف اضطراری16/07/139009/09/1390
 حذف همه دروس16/07/139003/10/1390
 آغار و پایان امتحانات17/10/139029/10/1390