رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی  

 

 آیین نامه ها

ویرایش
بسط/تجمیع موضوع : همگانی ‎(2)
7CEE1d01.pdf7CEE1d01آئين‌نامه جديد پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقاطع دكتري و ارشد436 KBآقای محمد حسین رمضانی 
دستورالعمل تنظيم و نگارش پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری.docxدستورالعمل تنظيم و نگارش پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتریدستورالعمل تنظیم و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری47 KBآقای محمد حسین رمضانی