رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی  

 
رییس اداره تحصیلات تکمیلی
رضازاد، مسعود


hreyhany@pwut.ac.ir

» جزييات بيشتر. . .

 مديران پيشين

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 مدیر تحصیلات تکمیلیرمضانی، محمدحسین01/05/138901/05/1392mh_ramezani@sbu.ac.ir
 مدير تحصيلات تكميليمجدزاده طباطبايي، محمد رضا 31/04/1389