رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی  

 

 فرم ها

ویرایش
بسط/تجمیع موضوع : نمونه فرم دکتری ‎(4)
درخواست مجوز دفاع پروپوزال.docxدرخواست مجوز دفاع پروپوزالدرخواست مجوز دفاع پروپوزال362 KBآقای محمد حسین رمضانی 
فرم اعلام آمادگی آزمون جامع.docxفرم اعلام آمادگی آزمون جامعفرم اعلام آمادگی آزمون جامع دکتری3293 KBآقای محمد حسین رمضانی 
فرم اعلام آمادگی دفاع پروپوزال.docxفرم اعلام آمادگی دفاع پروپوزالفرم اعلام آمادگی دفاع پروپوزال361 KBآقای محمد حسین رمضانی 
DV1.docxDV1فرم وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری120 KBآقای محمد حسین رمضانی 
بسط/تجمیع موضوع : نمونه فرم مشترک (کارشناسی ارشد و دکتری) ‎(2)
دستورالعمل تنظيم و نگارش پايان نامه کارشناسی ارشد و  دکتری.docxدستورالعمل تنظيم و نگارش پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتریدستورالعمل تنظیم و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری47 KBآقای محمد حسین رمضانی 
TA.docxTAروال اجرايي و فرم‌هاي مربوط به دستيار آموزشي2809 KBآقای محمد حسین رمضانی 
بسط/تجمیع موضوع : نمونه فرم کارشناسی ارشد ‎(5)
فرم احراز شرايط پايان تحصيلات ارشد.docxفرم احراز شرايط پايان تحصيلات ارشدفرم احراز شرايط پايان تحصيلات ارشد- ویرایش 131 KBآقای محمد حسین رمضانی 
arzeshyabi payannameh.pdfarzeshyabi payannamehفرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد339 KBآقای محمد حسین رمضانی 
آمادگی دفاع.docxآمادگی دفاعفرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد3293 KBآقای محمد حسین رمضانی 
elamnomreh.pdfelamnomrehفرم اعلام نمره پایان نامه کارشناسی ارشد293 KBآقای محمد حسین رمضانی 
فرم تقاضای دفاعیه کارشناسی ارشد1.docxفرم تقاضای دفاعیه کارشناسی ارشد1فرم تقاضای دفاعیه کارشناسی ارشد353 KBآقای محمد حسین رمضانی